แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (สดด.34:1-22)

{ ชิมความประเสริฐของพระเจ้า }

“พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลาย และทรงช่วยผู้สิ้นหวัง ” สดด. 34:18

แนวคิด :
– ดาวิดหนีตายจากกษัตริย์ซาอูล เข้ามาในเมืองกัท ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ฆ่าทหารเอกของเมืองนี้ (โกลิอัท) เมื่ออยู่ต่อหน้า อาคีช[อาบีเมเลค]กษัตริย์เมืองกัท มีคนจำเขาได้ เขากลัวมาก จึงแกล้งเป็นบ้า และปล่อยน้ำลายไหลเปรอะเครา
เมื่อกษัตริย์เห็นว่าเขาเป็นบ้า จึงขับไล่เขาออกไป (1ซมอ.21)
– ท่ามกลาง “ความกลัวยิ่งนัก” “ความอดสูอย่างยิ่ง” “ไร้ญาตขาดมิตร” ดาวิดร้องบทเพลงว่า
“ข้าพเจ้าจะถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ตลอดไป คำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเสมอ”(1)
“จิตใจข้าพเจ้าสรรเสริญพระยาห์เวห์ ให้ผู้ทุกข์ใจได้ฟังและยินดี” (2)
“จงถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์ พร้อมกับข้าพเจ้า ให้เรายกย่องพระนามของพระองค์ด้วยกัน” (3)
ขออุทานหน่อย ๐๐๐ สุดยอด!!!! ๐๐๐
### ท่ามกลางความกลัว ###
• เขาแสวงหาพระเจ้า => พระเจ้าทรงตอบเขา ทรงช่วยกู้เขา (4)
### ท่ามกลางความอดสู ###
• เขาเพ่งดูที่พระเจ้า แทนที่จะเพ่งที่ตัวเอง หรือมัวแต่สงสารตัวเอง => พระเจ้าทำให้เขาเบิกบาน (5)
### ท่ามกลางความลำบาก ยากจนข้นแค้น ###
(ขนาดถึงกับต้องไปขอขนมปังจากปุโรหิตในพลับพลา เพื่อบรรเทาความหิว 1ซมอ.21)
• เขาร้องทูลต่อพระเจ้า => พระเจ้าทรงฟังและทรงช่วยกู้เขาให้พ้นความยากลำบากทั้งสิ้น (6)
<<<จากประสบการณ์เหล่านี้ ดาวิดสอนเรา ว่า >>>
>> ถ้าเรายำเกรงพระเจ้า พระองค์จะให้ทูตสวรรค์ตั้งค่ายล้อมปกป้องเราไว้ (7)
>> ถ้าเรา ลองชิมความประเสริฐของพระเจ้า (ลองพึงพาพระองค์อย่างสุดหัวใจสักครั้ง) เราจะรู้ว่าพระเจ้านั้นประเสริฐ แสนดีเพียงใด (8)
>> ถ้าเรา แสวงหาพระเจ้าก่อน แม้เหตุการณ์จะเลวร้ายจน คนอื่นๆที่เก่งกว่าเรา รวยกว่าเรา มีกำลังมากกว่าเรา จะขาดแคลน แต่เราก็จะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลย (10)
>> และดาวิดสอนอีกหลายประการซึ่งสุดยอดมากๆ (11-22)

สดด. 34:18 “พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลาย และทรงช่วยผู้สิ้นหวัง”
วันใดที่ใจเราแตกสลาย วันใดที่เราสิ้นหวัง มองไปทางไหนก็ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเรา ไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆ >>> จงจำไว้ว่า “พระเจ้าอยู่อยู่ใกล้เรา” สรรเสริญพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้หากเราเผชิญสถานการณ์คล้ายๆดาวิด ก็
“จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด” “จงยกย่องพระนามของพระองค์เถิด”
วันที่ดาวิดแต่งเพลงบทนี้ เขายังคงไม่ปลอดภัย แต่เขาสรรเสริญพระเจ้าด้วยความเชื่อ
### ท่ามกลางความกลัว => จงแสวงหาพระเจ้า
### ท่ามกลางความอดสู => เขาเพ่งดูที่พระเจ้า อย่ามัวแต่สงสารตัวเอง
### ท่ามกลางความลำบาก => จงร้องทูลต่อพระเจ้า
เมื่อลงมือทำอย่างสุดจิตสุดใจ สักครั้งหนึ่ง เราจะได้ชิมว่า
“แท้จริงแล้วพระเจ้าประเสริฐมากเพียงใด”
ท่ามกลางสถานการณ์ในวันนี้ เป็นโอกาสดีที่สุด ที่เราจะได้ชิมความประเสริฐของพระองค์
<<< หาพระเจ้าก่อน เพ่งดูที่พระองค์ ร้องทูลต่อพระเจ้า >>>
เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ พร้อมแล้วที่จะยื่นพระหัตถ์มาช่วยเราในทันที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s