แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อสค.20:27-44) { พระเจ้าไม่ทิ้งคนของพระองค์ }

“เราจะโปรดปรานพวกเจ้าดั่งกลิ่นที่น่าพึงพอใจ เมื่อเรานำเจ้าออกมาจากชนชาติทั้งหลาย
และรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศที่เจ้าถูกกระจัดกระจายไปอยู่นั้น
แล้วเราจะสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้า ต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งหลาย” อสค. 20:41

แนวคิด :

– คนอิสราเอลละทิ้งพระเจ้า และหันไปทำสิ่งตรงกันข้ามกับที่พระเจ้าสั่ง ทำสิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจ
เช่น การนำบุตรของเขาไปลุยไฟจนตาย เพื่อบูชายันต์แก่รูปเคารพ (31)
ดังนั้น พระเจ้าจึงไม่ช่วยเขาปล่อยให้เขาพ่ายแพ้ต่อศัตรู
เมื่อเขาร้องทูลพระเจ้า พระองค์ก็ไม่ตอบ เขา (31)
เพื่อเขาจะกลับใจใหม่ละทิ้งทางชั่วของเขา
พวกเขาพ่ายแพ้ต่อศัตรู จนประเทศถูกทำลายสิ้น ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยในแดนไกล
– สิ่งที่น่าสนใจคือ ตลอดประวัติศาสตร์จากนั้นมา
ไม่พบว่าอิสราเอลกลับใจ แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ทรงสัญญาช่วยกู้เขา นำเขากลับมายังประเทศของอีกครั้ง
>>> และแล้วพระองค์ก็ทรงรักษาสัญญา นำเขากลับมายังบ้านเมืองของเขาอีกครั้ง
ที่น่าสนใจก็คือ “ตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้ คนอิสราเอลไม่กราบไหว้รูปเคารพอีกเลย”
ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้าทรงทราบดีว่า “ติสอนเขาขนาดไหน ที่นานพอที่จะทำให้เขากลับใจได้พอดี”
– และพระองค์ทรงสัญญาว่า
“อิสราเอล(ประชากรของพระเจ้า)จะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าดั่งกลิ่นหอมที่น่าพอใจ(41)
พระเจ้าจะรับของถวายของพวกเขา [ซึ่งก่อนหน้านี้พระองค์ไม่รับแล้ว]
และจะสำแดงความบริสุทธิ์ให้แก่พวกเขา (41)
>>> ซึ่งพระสัญญานี้เป็นจริง เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้ ตายบนไม้กางเขนเพื่อมนุษย์ทุกคน
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์ได้เข้ามาเป็นประชากรของพระองค์และรับมรดกในพระสัญญานี้ด้วยกัน กับคนอิสราเอล[ซึ่งในวาระสุดท้ายคนอิสราเอลทั้งชาติจะกลับมาหาพระเจ้า]
– ที่พระเจ้าทรงทำเช่นนี้ ไม่ใช่เพราะคนอิสราเอลเป็นคนดี หรือทำดีได้มากพอสมควร
แต่ เพราะพระองค์เห็นแก่พระนามของพระองค์
พวกเขาได้ชื่อว่า “ประชากรของพระเจ้า”
ดังนั้น พระเจ้าจะทรงช่วยกู้และอวยพระพรพวกเขา
แม้เขาทำตัวไม่คู่ควรจะได้รับการอวยพร พระเจ้าเองจะจัดฉาก(ตีสอน)และทำกิจ
จนกระทั่งพวกเขาสมกับพระพรที่จะประทานให้นั้น

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าทรงรักเรา แต่บางครั้งที่พระเจ้าปล่อยให้เรา พ่ายแพ้ต่อศัตรู พ่ายแพ้ต่อปัญหา และพระองค์ไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของเรา ก็เพื่อเรียกร้องให้เรากลับใจเสียใหม่
– เมื่อการตีสอนหนักพอ นานพอ จนถึงที่สุดแล้ว เราจะกลับใจใหม่ได้
ดังนั้น วิธีให้การตีสอนไม่หนัก และไม่นาน คือ
“กลับใจวันเลยดีกว่า!!!”
แล้วการตีสอนก็จะจบลง
– วันนี้โดยพระคุณของพระเจ้า เราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้ว โดยทางพระเยซูคริสต์
พระเจ้ายินดีเต็มใจรับเครื่องบูชาของเราแล้ว
จงถวายเครื่องบูชาแห่ง การสรรเสริญ การขอบพระคุณ การอธิษฐาน(วว.5:8) การปรนนิบัติรับใช้
อย่างเต็มใจ เต็มที่ และเต็มกำลังเถิด
จงจำไว้ว่า
“เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราก็เป็นประชากรของพระเจ้า”
“เมื่อเราเป็นประชากรของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงช่วยเราเป็นแน่
ไม่ใช่เพราะเห็นแก่คุณงามความดี
ของเรา แต่ เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เอง”
### พระเจ้าไม่ทิ้งประชากรของพระองค์แน่นอน ###

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s