แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (โยบ 14:4)

{สิ่งสะอาดที่มลทิน}

“ผู้ใดจะเอาสิ่งสะอาดออกมาจากสิ่งมลทินได้? ไม่มีสักคน” โยบ 14:4

แนวคิด :
– โยบระบายความในใจต่อพระเจ้า ว่า “มนุษย์เกิดมาในบาป แล้วใครเล่าจะสามารถทำสิ่งดีแท้ที่จริงได้ ใครเล่าจะรอดพ้นการพิพากษาได้”
– สิ่งที่เป็นมลทินอย่างชีวิตของมนุษย์ ไม่สามารถทำสิ่งที่บริสุทธิ์และดีงามที่แท้จริงได้

การประยุกต์ใช้ :
– วิธีเดียวที่จะให้เราทำสิ่งบริสุทธิ์ได้ คือ เราต้องบริสุทธิ์ เสียก่อน ซึ่งเรื่องนี้ ไม่มีมนุษย์คนใด มีปัญญาทำด้วยตัวเองได้
ขอบคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ โดยพระโลหิตของพระองค์
วันนี้ เราผู้เกิดมาในบาป จึงบริสุทธิ์แล้ว ไม่ใช่ด้วยความพยายามหรือการตะเกียกตะกายของเราเอง แต่โดยพระคุณของพระเจ้า ที่ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้น
??? แต่ในชีวิตปัจจุบัน เหตุใดสิ่งที่ออกมาจากตัวเรา การกระทำและคำพูด บ่อยครั้ง จึงเป็นสิ่งที่เต็มด้วยมลทิน(บาป) ทั้งที่เราสะอาดแล้ว(เป็นผู้ชอบธรรมแล้ว) ???
* ก็เพราะ เราเป็นผู้ชอบธรรม ที่มักเผลอทำตัวให้มีมลทิน แทนที่จะรักษาสิ่งสะอาดเอาไว้ *
เมื่อข้างในใจมีมลทิน สิ่งที่ออกมาจึงไม่อาจสะอาด จึงมีมลทิน
“ผู้ใดจะเอาสิ่งสะอาดออกมาจากสิ่งมลทินได้? ไม่มีสักคน” โยบ 14:4

คำว่าบริสุทธิ์ ในพระคัมภีร์ มีความหมายว่า “แยกกอกเพื่อพระเจ้า”
ภาชนะที่ล้างแล้ว ไม่ได้ถือว่าภาชนะนั้นบริสุทธิ์ จนกว่าภาชนะถูกแยกออก มาใช้เพื่อพระเจ้าเท่านั้น ห้ามให้กับสิ่งอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
– ในชีวิตของเรา หลายครั้งที่เราถวายตัวแด่พระเจ้าอย่างจริงใจ ให้ชีวิตของเรา “อยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น”
>>>เมื่อเรามองย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้น จะพบว่า การประพฤติของเรา สะอาด เป็นพระพร และได้รับพระพรมากมาย
– แต่ ท่าทีเช่นนี้ เมื่อเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดตลอดไป
เมื่อวานเราอาจมีท่าทีเช่นนั้น แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่า วันนี้เราจะมีท่าทีเช่นนั้น (“อยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น” – แยกออกเพื่อพระเจ้า)
– วันนี้ แม้เราจะเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ แต่หากเราไม่ดำเนินชีวิต “*ให้พระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งเดียวในชีวิต*” เราก็ไม่อาจให้พระลักษณะของพระเจ้าปรากฏออกมาในชีวิตของเราจนผู้คนสังเกตเห็นได้
– เมื่อเนื้อหนังครองใจ การแสดงออกมาก็เป็นการงานของเนื้อหนัง(กท.5:19-21)
เมื่อพระวิญญาณครอบครองทุกส่วนในหัวใจ การแสดงออกมาก็จะเป็นผลของพระวิญญาณ (กท.5:22-23)
“ผู้ใดจะเอาสิ่งสะอาดออกมาจากสิ่งมลทินได้? ไม่มีสักคน” โยบ 14:4

### เราไม่อาจให้พระลักษณะของพระเจ้าแสดงออกมาในเราได้
หากภายในไม่ให้พระองค์เป็นกษัตริย์ครอบครอง ###

วันนี้ให้เรากลับไปที่เดิมกัน “ที่ที่ชีวิตนี้อยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s