แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (โยบ 37:23) { ทรงรู้ดีที่สุด }

“องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้น เราไม่อาจค้นพบพระองค์ได้ พระองค์ใหญ่ยิ่งในเรื่องฤทธานุภาพ และโดยความยุติธรรมและความชอบธรรมเป็นอันมากยิ่ง พระองค์จะไม่ทรงกดขี่”
โยบ 37:23

แนวคิด :
– พระเจ้าทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่งสูงสุด จนมนุษย์ไม่มีทางที่จะค้นพบพระองค์ด้วยความสามารถของมนุษย์เองได้
เปรียบเหมือนกับ เชื้อโรคตัวหนึ่งในเม็ดทรายเม็กหนึ่ง ท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาล มิอาจจะเข้าใจผู้สร้างทะเลทรายทั้งหมดนั้นได้ ฉันใดก็ฉันนั้น
– พระเจ้าทรงยุติธรรมและชอบธรรม ดังนั้น ด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์และความยุติธรรมกับความชอบธรรมของพระองค์ การตัดสินของพระองค์จะไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอน ทุกสิ่งที่ทรงให้เกิดขึ้นนั้น ยุติธรรมแล้ว
การประยุกต์ใช้ :
– ตลอดทั้งชีวิตของเรา เราไม่อาจจะรู้จักกับพระเจ้าได้เลย ไม่ว่าเราจะตะเกียกตะกายมากเท่าใดก็ตาม
แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์ เราสามารถรู้จักกับพระเจ้าได้แล้ว
พระเยซู พระเจ้าผู้ทรงมารับสภาพเป็นมนุษย์ ได้ทรงสำแดงพระเจ้าพระบิดาให้เรารู้จักแล้ว (ยน.14:9)
และโดยทางพระเยซูคริสต์ ไม่เพียงแต่เราจะสามารถรู้จักกับพระเจ้าได้เท่านั้น เรายังรับการอภัยโทษบาป
หน่ำซ้ำ เรายังได้ถูกทำให้ชอบธรรม แล้วถูกนับว่าเป็นประชากรของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดแล้ว
ยิ่งไปกว่านั้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้า บัดนี้ เราได้สิทธิพิเศษแบบสุดๆ จนบรรดาเหล่าทูตสวรรค์ต้องตกตะลึง อ้าปากค้าง คือ เรา มนุษย์ผู้เป็นแต่ผงคลี กลับได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด และเป็นทายาทผู้จะรับมรดกร่วมกันกับพระคริสต์
สรรเสริญพระเจ้า !!!
– พระเจ้า พระบิดาของเรา ทรงฤทธิ์และยุติธรรม ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ พระองค์ทรงรู้ดีที่สุด ว่าควรจะออกมาอย่างไร เราแค่ไว้ใจในพระบิดาผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด นั่นก็เพียงพอแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s