แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ปญจ.3:1) { มีวาระสำหรับทุกสิ่ง }

“มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์” ปญจ. 3:1

แนวคิด :
– พระคัมภีร์สอนว่า พระเจ้าได้กำหนดวาระไว้สำหรับทุกสิ่งแล้ว มนุษย์ไม่รู้วันนั้นๆแต่พระเจ้าทรงทราบ และพระองค์ทรงทาบดที่สุดว่า เหตุการณ์ใดควรเกิดขึ้นในวันใด และทั้งหมดที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าเสมอ

การประยุกต์ใช้ :
– วาระนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่เห็นคนไทยทั้งชาติ รู้สึกอย่างเดียวกัน รู้สึกอาลัยอาวรณ์ สำหรับการเสด็จจากไปของพระองค์ผู้เป็นที่รักของพวกเรา
– ขอขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับกษัตริย์ที่แสนดี ที่พระเจ้าทรงประทานแก่ประเทศไทยของเรา ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ในหลวงผู้เป็นที่รักของพวกเรา
– วันนี้เป็นวาระร้องไห้ วันนี้เป็นวาระโศกเศร้า วันนี้เป็นวาระไว้ทุกข์ ของปวงชนชาวไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s