แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (กจ. 3:19-20){ เวลาแห่งการฟื้นชื่น }

“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้า เพื่อที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้าง” กจ. 3:19

แนวคิด
– “จงกลับใจใหม่” : เปลี่ยนใจมาเห็นด้วยกับพระเจ้า
ก่อนหน้านี้ ใจของเราคิดว่าทำแบบนี้จึงเหมาะและดีกับเรา เราจึงทำเช่นนั้น
แต่ ให้เราเปลี่ยนใจ มาเห็นด้วยกับพระเจ้า ว่าทำแบบพระองค์ ตามวิธีของพระองค์จึงเหมาะและดีกับเรา แล้วลงมือทำเช่นนั้น
– “จงหันมาหาพระเจ้า” : แทนที่จะหันหลังให้พระเจ้า ด้วยการหันไป (พึ่งพาหรือแสวงหา) สิ่งอื่น สิ่งที่เย้ายวน สิ่งที่ดึงเราออกห่างจากพระเจ้าไปทุกที
แต่ ให้เราหันมาแสวงหาพระเจ้า คิดถึงพระองค์บ่อยๆ ให้เวลากับพระคำของพระองค์ ให้การอธิษฐานแทรกซึมไปในทุกกิจกรรมของชีวิต
– “เพื่อวาระแห่งการฟื้นชื่นจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า” (ข้อที่ 20) เมื่อเราทำสองสิ่งข้างต้นแล้ว เวลาแห่งการฟื้นชื่นจะมาถึงชีวิตของเรา โดยพระเจ้าของเรา

การประยุกต์ใช้ :
“กลับใจ หันมาหาพระเจ้า แล้วพบความฟื้นชื่นในชีวิต”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s