แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ. 15:11){ศาสนิกชนผู้แสนดี}

“ไม่ใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทิน” มธ. 15:11

แนวคิด
– สิ่งที่มาจากภายนอก ไม่ทำให้ภายในบาป
แต่ สิ่งที่มาจากภายใน จะทำให้ภายนอกบาป
– ใครจะทำอะไรกับเรา ไม่ได้ทำให้ “ความเป็นตัวเรา” เปลี่ยนแปลงไป (ด่าเรา,ประณามเรา,ใส่ร้ายป้ายสีเรา,ข่มขีนเรา,ฯลฯ) แต่ เราจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไรต่างหาก ที่กำหนด “ความเป็นตัวเรา” ว่าจะเป็นเช่นไร


การประยุกต์ใช้ :
– ท่าทีในจิตใจสำคัญยิ่งกว่าพฤติกรรมภายนอก ไรประโยชน์ที่ทำตัวเป็นศาสนิกชนที่แสนดี แต่ภายในเก็บสะสมความน่ารังกียจอันชั่วร้ายเอาไว้
– การกลับใจ จึงเริ่มจากให้พระเจ้าชำระและเปลี่ยนจิตใจของเรา แล้วสำแดงออกเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ตรงกันข้ามกับวิถีเก่า
– ไม่ใช่ การแค่พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง แต่ท่าทีในใจยังคงเลวร้ายเหมือนเดิม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s