แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 1:1-4){ ส่งต่อ }

“ตามที่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้นและเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นแสดงให้เรารู้” ลก. 1:2

แนวคิด
– มีคนได้มีประสบการณ์เรื่องของพระเยซู ได้เห็นด้วยตาตนเอง แล้วจึงเรียบเรียง และประกาศให้คนได้รับรู้
– ลูกา ได้ยินเรื่องนั้น จึงสืบเสาะ ตรวจสอบ จนมีประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วว่า เป็นความจริง จึงเรียบเรียง เขียนให้แก่ธีโอฟีลัส ได้รับรู้

การประยุกต์ใช้ :
– เรื่องของพระเยซูก็ถูกส่งต่อมา ถูกพิสูจน์ว่าเป็นความจริง แล้วส่งต่อไป เรื่อยๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
– จนกระทั่ง วันหนึ่งเรื่องนั้นถูกต่อมาถึงเรา แล้ววันนี้เราก็พิสูจน์เห็นกับตาแล้วว่า “พระเยซู ทรงพระชนม์อยู่จริงๆ” แล้ว “วันนี้ เราควรจะทำอย่างไรต่อไปดี ?”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s