แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 8:1-3){ ผู้ชายหายไปไหนหมด? }

“พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่ได้รับการรักษาให้พ้นจากวิญญาณชั่วและโรคภัยต่างๆ ได้แก่มารีย์ที่เรียกกันว่าชาวมักดาลา คนที่มีผีเจ็ดตนออกจากตัว” ลก. 8:2

แนวคิด
– ในสังคมยิวในช่วงเวลานั้น ผู้หญิงไม่มีความสำคัญเลย แม้แต่ตอนพระเยซู ทำอัศจรรย์ เลี้ยงคน 5,000 คน เขายังนับแต่ผู้ชายเลยว่ามี 5,000 คน ผู้หญิงไม่นับ (ไม่ถือว่าเป็นคน 555)
– ในพระคัมภีร์ตอนนี้ บันทึกว่า เมื่อพระเยซู ทรงออกประกาศข่าวดี มีสาวก 12 คนไปด้วย และได้บันทึกว่า มีพวกผู้หญิงไปด้วยกับพระองค์ และคอยสนับสนุนงานรับใช้ของพระองค์ โดยทรัพย์สิ่งของของพวกนาง
– น่าสังเกต เมื่อพระคัมภีร์พูดถึงผู้ชายที่อยู่กับพระเยซู มักมาปาร์ตี้(เลี้ยงคน 5,000 คน) , มาให้รักษาโรค(คนโรคเรื้อน) , มาจับผิด(ฟาริสี) แต่น้อยมากที่บันทึกว่า ผู้ชายบางคนมาสนับสนุนงานรับใช้ของพระองค์
– แต่พระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกว่า พวกผู้หญิง ซึ่งไม่มีความสำคัญอะไรเลยในสังคม มาสนับสนุนพระองค์ในการรับใช้ บางคนยิ่งกว่าไม่สำคัญเสียอีก ถือว่าเป็นผู้หญิงไร้ค่าด้วยซ้ำไป อย่าง มารีย์ชาวมักดาลา หญิงชั่ว เป็นหญิงชั่วยังไม่พอ ยังมีผีเข้าตั้ง 7 ผี อีกต่างหาก แบบนี้เรียก “หญิงไร้ค่า น่ารังเกียจ” แต่พระคัมภีร์บันทึกว่า “หญิงไร้ค่า น่ารังเกียจ” ผู้นี้สนับสนุนงานรับใช้ของพระเยซู
– ไม่ว่าคนจะมองเราอย่างไร และแม้ตัวเองต่ำต้อยเพียงใด สิ่งที่เราทำแด่พระเยซู ด้วยความรักภักดีที่มีต่อพระองค์นั้น มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า
(มีค่าขนาดถึงกับ ต้องใช้ 3 ข้อในพระธรรมลูกา 24 บท บันทึกการกระทำเล็กๆน้อยๆของพวกนางเอาไว้)

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ สิ่งเล็กน้อย ที่เราทำสุดหัวใจแด่พระเจ้า มีค่ายิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระองค์
???? ผู้ชายหายไปไหนหมด?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s