แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (1คร. 10:13){ สอบผ่านการทดลอง }

“ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้” 1คร. 10:13

แนวคิด
การทดลองที่เกิดขึ้นกับเรา
• ไม่ใช่เราเจอคนเดียว มีคนอื่นก็เคยเจอมาแล้ว
• พระเจ้ารู้ว่าเราทนได้แค่ไหน พระองค์ไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นเกินกว่าที่เราจะทนได้
• ทุกการทดลองมีทางออกเสมอ

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้สิ่งที่คุณเจอ ไม่ว่าจะหนักแค่ไหน พระเจ้าทรงทราบเราทนได้ จึงอนุญาตให้เกิดกับเราได้ เพราะพระองค์มีแผนที่ดีสำหรับเราในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
– สิ่งที่เรากำลังเผชิญวันนี้ แม้ดูมืดมิด ไม่มีทางออก แต่พระคำของพระเจ้าสัญญาไว้ว่า มันมีทางออกแน่นอน
– ทางออกที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด คือ การอธิษฐาน วางใจ และรอคอยพระเจ้า ในช้าเราจะเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเรา ในสถานการณ์นี้ในเวลาที่เหมาะสม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s