แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ทต. 1:15-16) { อยู่กลุ่มไหนดี? }

“สำหรับบรรดาคนที่บริสุทธิ์นั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์ แต่สำหรับคนที่ชั่วช้าและไม่มีความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลย แต่จิตใจและมโนธรรมของพวกเขาเสื่อมทราม” ทต. 1:15

แนวคิด
– บริสุทธิ์ แปลว่า แยกออกเพื่อพระเจ้า
– ในพระคัมภีร์ตอนนี้ พูดถึง คน 2 กลุ่ม “คนที่บริสุทธิ์” และ “คนที่ชั่วช้าและไม่มีความเชื่อ”
# “คนที่บริสุทธิ์” ได้แก่ คนที่ชั่วช้า เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ จึงรับการชำระ รับการอภัย แล้ว แยกออกมาเพื่อพระเจ้า >>> คนกลุ่มนี้ ทุกอย่างในชีวิตของเขา ก็ถูกนับว่าบริสุทธิ์แล้ว
# “คนที่ชั่วช้าและไม่มีความเชื่อ” ได้แก่ คนชั่วช้า และเลือกที่จะไม่เชื่อ >>> คนกลุ่มนี้ ทุกสิ่งในชีวิตของเรา ถือว่าเป็นมลทิน แม้แต่ จิตใจและมโนธรรมของพวกเขาก็เสื่อมทราม (ทต. 1:16 เขาพูดว่ารู้จักพระเจ้า แต่ในการกระทำนั้นปฏิเสธพระองค์ พวกเขาน่าเกลียดน่าชัง ไม่เชื่อฟัง และไม่เหมาะกับการดีใดๆ เลย)

การประยุกต์ใช้ :
– ความแตกต่างของคนชั่วช้า ทั้งสองกลุ่มนี้คือ
กลุ่มแรก เชื่อแล้วดำเนินชีวิตตามที่ชื่อ ยกชีวิตของเขาให้เป็นของพระเยซู แยกออกจากวิถีของโลกเพื่อพระเยซู
กลุ่มที่สอง ไม่เชื่อ หรือ พูดว่าเชื่อแต่ก็ดำเนินชีวิต ไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเชื่อเลย
– วันนี้ (ไม่เกี่ยวกับเมื่อวาน) วันนี้…เราจะอยู่กลุ่มไหนดีหนอ?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s