แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( มธ. 13:22) { ระวัง!!! ผีหลอก }

“และเมล็ดซึ่งหว่านกลางหนามนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ แต่ความกังวลของโลก และการล่อลวงของทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสีย จึงไม่เกิดผล” มธ. 13:22

แนวคิด
– หนาม ที่รัดพระวจนะ ได้แก่ “ความกลัว” และ “ความโลภ”
– ความกังวลเกี่ยวกับชีวิตในโลก = ความกลัว => ทำให้ไม่กล้าจะทำตามพระคำ กังวลโน่นนี่นั่นมากมาย
– การล่อลวงของทรัพย์สมบัติ = ความโลภ => ทำให้ไม่อยากทำตามพระคำ ไม่ว่างพอ ไม่มีกำลังพอ เพราะต้องใช้เวลาและกำลังมากมาย เพื่อไล่จับสิ่งของมากมายในโลกนี้ ซึ่งใครๆในสังคมเขาก็ทำกัน

การประยุกต์ใช้ :
– 2คร. 4:18 เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์
– ลูกไม้ตื้นๆของมาร คือ หลอกให้ตาเรามองที่ชีวิตในโลก เพียงแค่นี้ เราก็ไม่มีตาเหลือที่จะมองชีวิตนิรันดร์สวรรค์แล้ว
– กับดักของการจดจ่อชีวิตในโลก คือ ความกลัว และ ความโลภ
– เรารู้ลูกไม้ตื้นๆของมันแล้ว เราจะไม่ยอมถูกมันหลอกอีกต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s