แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยก. 4:10 ) { ถ่อมใจลงต่อพระเจ้า }

“พวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วพระองค์จะทรงยกชูท่าน” ยก. 4:10

แนวคิด
– ถ่อมใจลงต่อพระเจ้า แล้ว พระเจ้าจะยกขึ้น
– ถ่อมใจ ไม่ใช่ การมัวแต่คิดว่า “ฉันโง่” , “ฉันไม่เก่ง” , “ฉันไม่ดี” , “ฉันทำไม่ได้” หรือ อะไรทำนองนี้ ซึ่งไม่ใช่ความถ่อมใจ แต่เป็นการดูถูกตัวเอง ใครเป็นต้องกลับใจใหม่ (ดูถูกผลงานของพระเจ้า)
– ถ่อมใจ คือ ยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆ ไม่สูงเกินไป หรือไม่ต่ำเกินไป
– ถ่อมใจต่อพระเจ้า คือ ยอมรับ รู้ตัวว่า เราเป็นใครเมื่อเทียบกับพระองค์ รู้ตัวว่า เราไม่มีปัญญาทำได้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า โดยปราศจากการช่วยเหลือของพระเจ้าเท่านั้น
เช่น
“ฉันนำนมัสการได้ แต่ ฉันรู้แน่นอนว่า ถ้าปราศจากการช่วยเหลือของพระองค์ ฉันไม่มีวันนำนมัสการได้สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้า ไม่มีทางถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ในการนำนมัสการครั้งนี้ ถ้าพระองค์ไม่ช่วย”
“ฉันรู้ ฉันทำงานได้ แต่ ฉันรู้แน่นอนว่า ถ้าปราศจากการช่วยเหลือของพระองค์ ฉันไม่มีวันถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในการทำงานนี้ได้เป็นแน่”
“ฉันรู้ตัวว่า มีนิสัยบางอย่างที่ดีกว่าคริสเตียนคนนั้น แต่ฉันก็รู้แน่ว่า ที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะการช่วยเหลือของพระเจ้า เป็นพระคุณต่อฉัน ฉันไม่ได้ดีกว่าเขาเลยแค่ฉันได้รับพระคุณของพระเจ้าในเรื่องนี้ก่อนเขาเท่านั้นเอง” [เราจึงไม่ตัดสินพี่น้อง ยก. 4:11-12]
“แม้ฉันทำบางอย่างได้ แต่ฉันก็ไม่รู้จริงๆ พรุ่งนี้ฉันยังจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ ฉันจึงไม่อาจโอ้อวดสิ่งที่ฉันกำลังทำนี้ได้เลย” [เราจึงไม่ตัดสินพี่น้อง ยก. 4:13-17]
อะไรทำนองนี้ เป็นต้น

การประยุกต์ใช้ :
– วิธีสังเกตง่ายๆ เบื้องต้นว่า เราถ่อมใขต่อพระเจ้าหรือเปล่า ก็คือ “เราอธิษฐานขอพึ่งพาพระเจ้าในการทำสิ่งต่างๆมากน้อยแค่ไหน?”
– “จงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า วันนี้เถิด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s