แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน. 8:39-47 ){ ลูกพระเจ้า-ลูกมาร }

“คนที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระดำรัสของพระเจ้า พวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟัง” ยน. 8:47
แนวคิด
3 ตัวชี้วัด ว่าคนไหนเป็นลูกของพระเจ้า
1. คนที่เป็นลูกของพระเจ้า จะทำเหมือนอย่างที่พระเจ้าทำ [ลูกอับราฮัมจะทำเหมือนอับราฮัม] (ข้อ39)
2. คนที่เป็นลูกของพระเจ้า จะรักผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มา รักผู้ที่ทำตามพระทัยของพระเจ้า (ข้อ42)
3. คนที่เป็นลูกของพระเจ้า จะรับฟังพระคำของพระเจ้า ไม่ต่อต้านหรือไม่มีความคิดขัดแย้ง ต่อพระดำรัสของพระเจ้า (ข้อ47)

ในทางตรงกันข้าม ลูกของมาร >> ทำเหมือนมาร , รักหรือเห็นด้วยคนที่ทำแบบมาร , ปฏิเสธแนวคิดของพระเจ้า สนับสนุนแนวคิดของโลกนี้

การประยุกต์ใช้ :
“อย่าเพิ่งคิดถึงคนอื่น พระคำตอนนี้กำลังพูดกับเรา”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s