แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน. 9:35-41){ ตาบอดมองเห็น }

พระเยซูตรัสว่า “เราเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษา เพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น และคนที่มองเห็นกลับตาบอด” ยน. 9:39

แนวคิด
– การที่พระเยซูเข้ามาในโลก เพื่อแยกคนออกเป็น 2 พวก เพื่อเตรียมเข้าสู่การพิพากษา คือ พวกตาบอดที่ปฏิเสธพระเยซูไม่ยอมรับการช่วยกู้จากพระองค์ และ พวกมองเห็นที่วางใจในพระเยซู ต้อนรับพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดของเขา
– ชายตาบอดแต่กำเนิดบัดนี้เขามองเห็นแล้ว และเขาวางใจในพระองค์
– ฟาริสี ผู้คิดว่าตัวเองดีแล้ว บัดนี้เขาตาบอด เขาไม่ยอมรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยในชีวิตของเขา

การประยุกต์ใช้ :
-ช่วงเทศกาลคริสตมาสนี้ เป็นโอกาสดีที่จะระลึกว่า พระเยซูมาเพื่ออะไร ก็เพื่อแยกมนุษย์ออก เตรียมสู่การพิพากษา เราจะเป็นคนพวกไหน
>> พวกที่รู้ตัวว่าอ่อนแอ ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ หันมาวางใจในพระองค์ในทุกสิ่ง
>> พวกที่คิดว่าตัวเองทำได้ “ฉันทำเองได้” ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ วางใจในการกระทำ ในความสามารถ ในความพยายามของตนเอง
(พวกที่คิดว่าตัวเองอ่อนแอ แต่ก็ไม่ยอมหันมาพึ่งพระองค์ ไม่ยอมวางใจในพระองค์ ก็จัดอยู่ในพวกหลังนี้ด้วย)
พระเยซู มาเพื่อช่วยเรา พระองค์ช่วยเราได้แน่ๆ จงหันมาไว้วางใจในพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s