แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (รม. 3:25-26){ ลบล้างพระอาชญา }

“พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น” รม. 3:25

แนวคิด
พระเยซู ทรงเป็น ผู้ลบล้างพระอาชญา ของเรา
เราสมควรถูกลงโทษ เพราะบาปของเรา แต่พระเยซู มาล้างโทษนั้นให้เรา ด้วยพระโลหิตของพระองค์
พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมต้องลงโทษเราเพราะความบาปของเรา เราหมิ่นประมาทพระองค์ และเราทำความชั่วร้าย(รม.1:18) แต่พระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยไว้ไม่ลงโทษเรา ทั้งที่เราสมควรโดนไปนานแล้ว และพระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวมาไถ่บาปเรา เพื่อพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและเที่ยงธรรม จะสามารถยกบาปเราได้ อย่างชอบธรรม และ ยังสามารถให้เราเป็นผู้ชอบธรรมได้ เพราะเหตุเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์อีกด้วย
[ลึกซึ้งไปนิด ค่อยๆอ่านดูละกันนะครับ]

การประยุกต์ใช้ :
พระเยซูคริสต์ ทรงลบล้างพระอาชญา ที่สมควรตกแก่เราเรียบร้อยแล้ว และพระองค์ยังประทานให้เราเป็นผู้ชอบธรรมอีกด้วย สรรเสริญพระเยซู!!!
ทั้งหมดนี้ เราสามารถยื่นมือออกไปรับได้ “ด้วยความเชื่อ” ดังนั้น จงยึดความเชื่อนี้ให้มั่น อย่าหวั่นไหว อย่าปล่อยให้หลุดไปจากใจของเรา ตลอดไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s