แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( รม.6:12-14 ){ ใช้ทำอะไร }

“อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า” รม. 6:13

แนวคิด
– เมื่อเราต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้ว เรา “ไม่จำเป็นต้อง” ถูกบาปครอบงำอีก เพราะเราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแล้ว (1คร. 15:56 …ฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติ) ในเมื่อเราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ บาปจึงหมดฤทธิ์สำหรับเรา
– แต่เรายังถูกบาปครอบงำได้ ถ้าเรายินยอมพร้อมใจ ด้วยการ “อัญเชิญ คุณบาป มาครอบงำฉันต่อไปเถิด” ซึ่งทำได้โดย ยกอวัยวะของเรา ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม
– คุณบาป ครอบงำคนที่ตายฝ่ายวิญญาณและจะนำผลแห่งความตายให้เกิดมากยิ่งๆขึ้นในคนนั้น แต่เราผู้มีชีวิตใหม่แล้วในพระคริสต์ ไม่สมควร สมัครไปเป็นทาสของ คุณบาป อีก เราสมควรดำเนินตามพระคริสต์ซึ่งจะทำให้ผลแห่งชีวิตปรากฏมากยิ่งๆขึ้นในชีวิตของเรา
– ดำเนินตามพระคริสต์ได้ โดยการยกอวัยวะของเรา เป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า
– การอัญเชิญให้บาปครอบงำเรานั้น เริ่มที่ความคิด ถ้าเราสาละวนกับความคิดเรื่องบาปนั้น มันจะครอบงำเรามากขึ้นเรื่อยๆ แล้วในที่สุดพิษของบาป คือความตาย ก็จะเริ่มแพร่ไปยังพื้นที่ต่างๆในชีวิตของเรา สร้างสารพัดปัญหา และหายนะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา….ดังนั้น “จงตัดไฟเสียแต่ต้นลม” เมื่อความคิดเกี่ยวกับบาปแวะมาในวมองของเรา ไล่มันไปในพระนามพระเยซู แล้วค่อยๆดึงจิตใจมาจดจ่อที่พระคริสต์ แล้วลงมือทำบางอย่างที่รู้ว่าพระคริสต์พอพระทัย

การประยุกต์ใช้ :
? วันนี้ เราใช้ ความคิดของเรา คิดถึงพระเจ้า + คิดถึงการทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้า กี่ชม.? (ใน 24 ชม.)
? วันนี้ เราใช้ปากของเรา ถวายเกียรติ ยกย่องพระเจ้า ทำให้พระเจ้าเป็นที่ยกย่อง กี่ประโยค? (ใน 24 ชม.)
? วันนี้ เราใช้เวลาของเรา ทำสิ่งที่พระเจ้าชื่นใจ กี่ชม.? (ใน 24 ชม.)
? วันนี้ เราใช้มือของเรา ทำการชอบธรรมอะไรบ้าง?
? วันนี้ เราใช้เงินของเรา ทำอะไรบ้างเพื่อให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติ?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s