แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( รม. 6:5) { ถูกฝังแล้วกับพระคริสต์ }

“เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายอย่างพระองค์” รม. 6:5

แนวคิด
– วิธีที่จะดำเนินชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ คือ ต้องเข้าสนิทในการตายอย่างพระองค์ ก่อน
– คำว่า “เข้าสนิท” ในข้อนี้ ภาษาเดิม ใช้คำว่า “ปลูกลงด้วยกัน”(พบครั้งเดียวในพระคัมภีร์ใหม่) เป็นเหมือนเมล็ดพืช 2 เมล็ดที่ถูกฝังลงในดินพร้อมๆกัน เปลือกจึงเปื่อยเน่าไปพร้อมๆกัน แล้วจึงงอกออกมาเป็นต้นใหม่พร้อมๆกัน
– เมื่อเราตระหนักจริงๆ เชื่ออย่างแท้จริง ว่า “ตัวเก่าของเราตายแล้ว พร้อมกับพระคริสต์” เราก็จะรู้ตัวและมั่นใจ ว่า “เราไม่ต้องเป็นทาสบาปอีกต่อไป เราสู้บาปได้ เราเอาชนะบาปได้” ซึ่งเมื่อเชื่อเช่นนั้น ชัยชนะที่แท้จริงเหนือบาปจึงเกิดขึ้นในเรา และเราจึงสามารถดำเนินชีวิตใหม่ได้ อย่างแท้จริง

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้เราเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่า “เราเอาชนะบาปได้” “เราไม่ได้เป็นทาสบาปอีกต่อไป”
– ความเชื่อ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มองเห็น แต่ความรู้สึกว่ามั่นใจแม้ยังไม่เห็น แล้ว โดยความเชื่อนี้เอง เราจึงจะได้เห็น
– วันนี้ เราต้องเชื่อว่า “เราไม่ได้เป็นทาสบาป ที่ต้องทำตามคำสั่งของบาปอีกต่อไป” ด้วยความเชื่อแท้จริงเช่นนั้น จะนำชัยชนะเหนือบาปมาสู่ชีวิตของเรา และทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ได้อย่างแท้จริง
(สรรเสริญพระเจ้า !!! พระคำของพระองค์ช่างลึกซึ้งยิ่งนัก)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s