แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (รม. 8:5-6){ ฝ่ายเนื้อหนัง-ฝ่ายวิญญาณ }

“ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนัง ก็คือความตาย และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” รม. 8:6

แนวคิด
– วิธีง่ายๆที่จะแยกแยะว่า คนใดอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง และ คนใดอยู่ฝ่ายวิญญาณ คือ
# คนใดอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง จะสนใจ ใส่ใจ แสวงหา ตามมุมมอง ตามค่านิยม ของโลก
# คนใดอยู่ฝ่ายวิญญาณ จะสนใจ ใส่ใจ แสวงหา ตามมุมมอง ตามค่านิยม ของพระเจ้า ตามพระคำของพระเจ้า
– ผลของการเป็นคนฝ่ายเนื้อหนัง ก็คือ ความตาย ไร้ชีวิต ไร้ความสุขแท้ เต็มไปด้วยความกลัว ความกังวล ความเครียด
– ผลของการเป็นคนฝ่ายวิญญาณ ก็คือ ชีวิตและสันติสุข

การประยุกต์ใช้ :
-วันนี้ จิตใจของเรา ความสนใจของเรา จดจ่ออยู่ที่ใด สิ่งนั้นจะกำหนดผลของชีวิตของเราในวันนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s