แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( รม. 8:7-8 ){ เป็นศัตรูต่อพระเจ้า }

“และคนที่อยู่ในเนื้อหนัง จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้” รม. 8:8

แนวคิด
– การเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้า (ข้อ7)
– คนที่อยู่ในเนื้อหนัง ก็คนที่เอาใจใส่เรื่องของเนื้อหนัง ใน ฟป. 3:19 ใช้คำว่า “พวกเขาคิดแต่เรื่องทางโลก” ไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณ ดำเนินชีวิตตามค่านิยมของโลก ของสังคม ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ค่านิยมของพระเจ้า ไม่ใส่ใจว่าทำอะไรพระเจ้าจะพอพระทัย ทำอะไรพระเจ้าจะไม่พอพระทัย
– คนที่เป็นเช่นนี้ กำลังตั้งตัวเป็น “ศัตรูต่อพระเจ้า” และ แน่นอน “พระเจ้าจะไม่พอพระทัยเขา” ไม่ว่าเขาจะทำอะไรยิ่งใหญ่ ดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม

การประยุกต์ใช้ :
– เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ไม่ได้อยู่ในเนื้อหนังแล้ว แต่อยู่ในพระวิญญาณ
เราไม่ได้เป็นศัตรูกับพระเจ้าแล้ว แต่เป็นบุตรของพระเจ้า
ดังนั้น ไม่สมควรอย่างที่สุดที่ของพระเจ้าอย่างเราจะดำเนินชีวิตแบบเดียวกับศัตรูของพระเจ้า ผู้ที่พระเจ้าไม่พอพระทัยในพวกเขา
แต่สมควรดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ
ถามพระเจ้าเสมอว่า “พระองค์รู้สึกอย่างไรครับ ถ้าผมจะทำแบบนี้?”
แล้วพระวิญญาณจะสอนเราในทันทีว่าพระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไร ชอบพระทัย หรือ ไม่พอพระทัย
ยิ่งเอาใจใส่พระเจ้า แคร์พระเจ้า มากเท่าใด พระลักษณะของพระเจ้าก็จะปรากฏชัดขึ้นในชีวิตของเราเท่านั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s