แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 14:1-6){ ใจแข็งกระด้าง }

พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ใครในพวกท่านถ้ามีลูกหรือวัวตกบ่อ จะไม่รีบฉุดขึ้นมาในวันสะบาโตหรือ?” ลก. 14:5

แนวคิด
– ผู้นำฟาริสีเชิญพระเยซูไปทานอาหารที่บ้าน ซึ่งเป็นแผนเพื่อจะจับผิดพระองค์
– นี่แน่ะ มีคนหนึ่งเป็นโรคบวมน้ำมาอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ (ข้อ2) ในข้อ4 มีวลีว่า “แล้วก็ปล่อยเขาไป” แสดงว่า เขาไม่ใช่แขกในงาน แล้วเข้ามาในบ้านของผู้นำฟาริสีได้อย่างไร น่าจะเป็นการจัดฉากของฟาริสีเพื่อจะจับผิดพระเยซู
– พระเยซูจึงตรัสถามพวกผู้เชี่ยวชาญบัญญัติและพวกฟาริสีว่า “ถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสะบาโตผิดบัญญัติหรือไม่?”(ข้อ3) พวกเขาก็นิ่งอยู่(ข้อ4) ที่พวกเขานิ่งเพราะรู้ว่าไม่ผิดบัญญัติ แต่ผิดธรรมเนียมของพวกเขา เขายินดีให้คนนั้นไม่ต้องรับการรักษา ดีกว่าจะผิดธรรมเนียมปฏิบัติของเขา
– พระเยซู พยายามชี้ให้เขาเห็นว่า จิตใจของเขาช่างแข็งกระด้างและเห็นแก่ตัว ด้วยคำถามว่า “ใครในพวกท่านถ้ามีลูกหรือวัวตกบ่อ จะไม่รีบฉุดขึ้นมาในวันสะบาโตหรือ?”(ข้อ5)
– เมื่อลองผสานข้อ3และข้อ5 เข้าด้วยกัน แล้วได้คำถามใหม่ว่า
“ลูกคนเดียวของท่านกำลังไม่สบายในวันสะบาโต จะให้ฉันรักษาเขาวันนี้เลยไหม?”
“วัวราคาแพงของท่านป่วยในวันสะบาโต ท่านจะให้คนรักษามันไหม?”
คำตอบคงจะเป็น “ได้สิครับ ได้โปรดรีบรักษาเถิด”
– เขารักษากฏเกณฑ์เคร่งครัดสำหรับทุกคน ยกเว้นตัวเอง
– แล้วพระเยซูก็รักษาชายนั้นแล้วปล่อยเขาไป(ข้อ4)
หมายเหตุ : โรคบวมน้ำ เป็นโรคที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของหัวใจ ไตและตับทำให้น้ำกระจายไปตามกล้ามเนื้อแทนที่จะขับถ่ายออกมา

การประยุกต์ใช้ :
จงระวังเชื้อแบบเดียวกับฟาริสีนั้น ที่รักษากฏเณฑ์อย่างเคร่งครัดสำหรับทุกคน ยกเว้นตัวเอง
? เราไม่พอใจมากเมื่อคนอื่นพูดโกหก แต่ความไม่สัตย์ซื่อเล็กๆน้อยๆของเรานั้นไม่เป็นไร
? เราตำหนิและรู้สึกผิดหวังมาก เมื่อรู้ว่าคนนั้นล่วงประเวณี แต่ความคิดโสโครกในจิตใจของเรานั้น ไม่เป็นไร พระเจ้าไม่ถือโทษหรอก
? เรารังเกียจมาก ไอ้พวกเห็นแก่ตัว แต่การที่เราไม่เห็นแก่คนอื่นนั้น ไม่เป็นไร
? เราไม่พอใจที่คนนั้นทำไมมันขี้เกียจแบบนี้ แต่การไม่ขยันของเราเป็นบางครั้ง อันนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างไร
? “ทำไมนะคนนั้นไม่รักคนอื่นเลย” แต่ส่วนเราไม่ได้สำแดงความรักแก่ใครนั้น มันเป็นความจำเป็นส่วนตัวจริงๆ น่าเห็นใจอย่างยิ่ง
“จงระวังเชื้อของพวกฟาริสี”
สิ่งที่เราควรทำ คือ
เมื่อเราปรารถนาให้พระเจ้ากระอย่างไรกับเรา เราก็ควรปรารถนาให้พระเจ้ากระทำเช่นนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นกัน
“อยากให้พระเจ้าอภัยบาปเราทุกอย่าง”
“อยากให้พระเจ้าช่วยเรา แม้เราทำตัวไม่สมควรจะได้รับ”
“อยากให้พระเจ้า ไม่จดจำความผิดพลาดในอดีตทั้งสิ้นของเรา”
ฯลฯ
ดังนั้น เราควรกระทำเช่นนั้นต่อผู้อื่นเช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s