แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อฟ. 5:20){ ขอบคุณพระเจ้าครับ }

“จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” อฟ. 5:20

แนวคิด
– ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น “จงขอบคุณพระเจ้า ในพระนามพระเยซู” เพราะว่า
• เมื่อเราให้พระเยซูเป็นเจ้านาย เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้ว มาจึงอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ในเรา
• เราจึงมีสิทธิเป็นบุตรที่รักของพระบิดา เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงเป็นบุตรที่รัก
• ด้วยเหตุนี้ สิ่งใดก็ตามที่พระบิดา อนุญาตให้เกิดขึ้นกับบุตรที่รักของพระองค์ อย่างเรา สิ่งนั้นในที่สุดจะกลายเป็นสิ่งดีอย่างแน่นอน
• ดังนั้น ขอบคุณด้วยความเชื่อ(ไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น) ได้ก่อนเลย ด้วยความมั่นใจว่า “มันต้องดีแน่นอน!!!”

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราขอบคุณพระเจ้าแล้วหรือยัง?
– วันนี้ เราขอบคุณพระเจ้าให้คนอื่นฟังบ้างแล้วหรือยัง?
– วันนี้ เราขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระพร รอบข้างที่เราได้รับแล้วหรือยัง?
– วันนี้ เราขอบคุณพระเจ้า สำหรับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยน่าชื่นใจที่เกิดขึ้นกับเราแล้วหรือยัง?
“จงขอบคุณพระเจ้า เถิด !!!”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s