แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( 2คร. 10:17-18 ) { พระเจ้ารับรอง }

“เพราะว่าคนที่ยกย่องตัวเองจะไม่ได้รับการรับรอง แต่คนที่พระเจ้าทรงยกย่องต่างหากจะได้รับ” 2คร. 10:18

แนวคิด
– การอวดอย่างเดียวที่พระคัมภีร์อนุญาต คือ อวดพระเจ้า หรือ อวดพระราชกิจของพระเจ้า
– คนที่มนุษย์ยกย่อง (หรือคนที่พยายามการอวดตัวเอง หรือยกย่องตัวเอง) แม้มนุษย์จะยอมรับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะไม่รับรองการงานที่เขาได้ทำเพื่อพระเจ้า
– คนที่พระเจ้ายกย่อง(มนุษย์อาจจะไม่ยกย่อง หรือไม่ยอมรับ) นั่นแหละเป็นคนที่พระเจ้ารับรองการงานที่เขาได้กระทำ

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้สิ่งที่เราทำ ไม่สำคัญว่า มนุษย์พอใจหรือไม่ หรือแม้แต่ตัวเองจะพอใจหรือไม่ แต่สำคัญว่าพระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่า
– วันนี้ สิ่งที่เราทำ มนุษย์ยอมรับ หรือ พระเจ้ารับรอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s