แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( 2คร. 9:15 ) { ของประทานที่เกินความคาดคิด }

“ขอขอบพระคุณพระเจ้า เพราะของประทานที่เกินความคาดคิดซึ่งพระองค์ประทานนั้น” 2คร. 9:15

แนวคิด
– ในคริสตจักรโครินธ์ มีของประทานมากมาย (1คร.12:8-10) รวมทั้งได้รับการอวยพรมากมาย มีมากเพียงพอที่จะแจกจ่ายช่วยเหลือ คริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียที่กำลังเดือดร้อน(2คร.9:2)
– แต่ในที่นี่ อ.เปาโล กล่าวขอบคุณพระเจ้าออกมา ไม่ใช่เพราะของประทานเหล่านั้น อ.เปาโล กล่าวถึง “ของประทานที่เกินคาดคิด” หมายถึง ดีเกินคาดคิด ดีเกินกว่าที่จะบรรยายได้
– สิ่งนั้น ก็คือ “พระเยซูคริสต์” ของประทานจากสวรรค์ ที่ประทานให้แก่พวกเขา เพื่อให้พวกเขารอดพ้นบาปและกลับคืนดีกับพระเจ้าได้ และ กลายมาเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ที่ได้รับมรดกร่วมกับพระคริสต์

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราดีใจ เราชื่นใจ มากแค่ไหน กับของประทานที่เกินคาดคิด ที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแล้ว คือ พระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์
– บางคน มัวเสียใจ ท้อแท้ใจ กับสิ่งเล็กๆน้อยๆชั่วคราวในโลกนี้ที่เขายังไม่ได้ จนไม่มีเวลา จนไม่มีแรงเหลือ สำหรับการดีใจ การตื่นเต้น การชื่นใจ การขอบพระคุณ สำหรับ ของขวัญล่าที่เขาได้รับมาแล้วนั้น คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด จอมเจ้านายของเรา
“เลิกท้อใจ จงชื่นใจและขอบพระคุณ กันเถิด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s