26 พ.ย. แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน. 16:33){ ไม่ต้องกลัว }

“ยน. 16:33 เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” ยน. 16:33

แนวคิด
– พระเยซูบอกชัดเจน “ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก” หมายถึง ถูกข่มเหง ต่อต้าน พบกับความลำบากในการดำเนินชีวิตติดตามพระคริสต์ เพราะค่านิยมของพระเจ้าดูเหมือนจะสวนทางกับค่านิยมของโลกเกือบตลอดเวลา ดังนั้นโลกจึงเกลียดชังเรา
– แต่พระเยซู ทำให้สาวกสามารถมีสันติสุข ท่ามกลางความทุกข์นั้นได้ ด้วยการให้เขารู้ 2 สิ่ง
1. รู้ว่า เขาจะทุกข์ยาก คือ พระเยซูบอกไว้ล่วงหน้าเพื่อว่า เมื่อมันเกิดขึ้นเขาจะได้รู้ว่า “อ้อ!!!นี่มันยังอยู่ในแผนการอันดีของพระเจ้านี่นา ไม่น่าตกใจอะไรเลย”
2. รู้ว่า พระเยซูชนะโลกแล้ว คือ มารเป็นเจ้าโลก เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง การข่มเหงทั้งหลาย แต่พระเยซูคริสต์อยู่อยู่ฝ่ายเรา อยู่เบื้องหน้าเรา ชนะซาตานที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์ยากเหล่านั้นแล้ว ดังนั้นจึงไม่น่าตกใจกลัวเลย
เพียงแค่ “จงชื่นใจเถิด”

การประยุกต์ใช้ :
– อย่ากลัวที่จะต้องเผชิญเทนทุกข์ยาก ลำบาก หรือ ถูกข่มเหง เมื่อดำเนินชีวิตตามค่านิยมของพระเจ้า เพราะทั้งหมด ยังอยู่ในแผนการอันดีของพระเจ้าสำหรับเรา และ พระเยซูจะทรงช่วยเราให้ผ่านมันไปได้อย่างสง่างาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s