แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (กจ. 9:32-35){ พระเยซูช่วยได้ }

เปโตรกล่าวกับเขาว่า “ไอเนอัส พระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรค จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด” ทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้น” กจ. 9:34

แนวคิด :
• ไอเนอัส ป่วยเป็นอัมพาตมา 8 ปี เมื่อเปโตรกล่าวกับเขาว่า “ไอเนอัส พระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรค จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด” ทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้น” เขาก็หายเป็นปกติ
• ไอเนอัส เป็นผู้เชื่อในเมืองลิดดา(ข้อ32) เขารู้มานานแล้วว่า พระเยซูรักษาโรคเขาได้ แต่เขายังไม่ได้รับการรักษา จนกระทั่งเปโตรมาพูดประโยคนั้นที่เขารู้มานานแล้วแก่เขา (พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า เปโตรอธิษฐานด้วยซ้ำไป)
• เมื่อเขาได้ยิน เรื่องที่รู้แล้ว แต่คราวนี้เขาเกิดความเชื่อ แล้วเริ่มสำแดงความเชื่ออกเป็นการกระทำ เขาก็รับการรักษาให้หายอย่างสมบูรณ์

การประยุกต์ใช้ :
• การรู้ว่าพระเยซูช่วยเราได้ ไม่สำคัญเท่ากับ การเชื่อจริงๆอย่างไม่สงสัยว่าพระเยซูช่วยเราได้
• การเชื่อจริงๆนี้ จะสำแดงออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องความเชื่อเสมอ
• และพระเยซูทรงสัญญา ว่า ถ้าเชื่อได้จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (ยน. 11:40)
• วันนี้ นอกจากเราแล้ว ยังมีหลายคนที่เรารู้จัก เขารู้ว่าพระเยซูช่วยเขาได้ แต่ความเชื่อของเขายังไม่เต็มขนาด ให้เราไปบอกพวกเขา หนุนใจพวกเขา ท้าทายพวกเขา เพื่อพวกเขาจะมีความเชื่อในพระเยซูเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก เพราะความเชื่อเกิดจากการได้ยิน
(รม. 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์)
• เมื่อไอเนอัส ได้ยินคำพูดของเปโตร จึงรับการรักษาให้หายฉันใด คนมากมายก็จำเป็นต้องได้ยินคำพูดที่เพิ่มเติมความเชื่อของพวกเขาจากปากของเรา(หรือไลน์ของเรา)ฉันนั้น
“ให้เราไปหนุนความเชื่อของพวกเขากันเถิด”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s