แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 15:42-47){ โยเซฟชาวอาริมาเธีย }

“แล้วโยเซฟก็ไปซื้อผ้าป่าน และอัญเชิญพระศพลงมา เอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ แล้วอัญเชิญพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ซึ่งสกัดจากศิลา แล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้” มก. 15:46

แนวคิด :
• โยเซฟจากอาริมาเธีย ซึ่งเป็นสมาชิกสภา และเป็นที่นับถือของคนทั้งหลาย และเป็นเศรษฐี(มธ. 27:57) อีกทั้งยังเป็นคนที่กำลังคอยท่าแผ่นดินของพระเจ้า
• พระเจ้าจัดเตรียมชายผู้นี้เพื่อให้แผนการของพระเจ้า ปรากฏชัดต่อโลก
• เพราะคุณสมบัติข้างต้น(รวยและมีอิทธิพล) เมื่อเขาไปขอพระศพของพระเยซูจากปีลาต ปีลาตจึงยอมมอบให้
• เขาและนิโคเดมัส นำผ้าไปพันพระศพ(เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจึงเหลือผ้าให้เห็น)
• เขาและนิโคเดมัส นำพระศพไปไว้ในอุโมงค์ใหม่ (หากเอาพระศพไปเก็บในอุโมงค์ที่มีศพคนอื่นด้ย ก็ไม่เด่นชัดว่าศพที่หายไปเป็นพระศพพระเยซูจริงๆ)
• เพราะเขาขอพระศพมา พวกมหาปุโรหิตจึงขอให้ปีลาต เอาหินก้อนใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้ แล้วให้ทหารยามเฝ้าอย่างเข้มงวด (เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาทำให้รู้แน่ว่าไม่ใช่สาวกมาขโมยพระศพ)
• เพราะเขาขอพระศพมา พวกผู้หญิงจึงมีสิทธิตามไปอย่างใกล้ชิด จนรู้แน่ว่าเขาฝังพระศพอยู่ที่ไหน (เตรียมไว้สำหรับ ให้พวกเธอมาทราบเรื่องการเป็นขึ้นมาเป็นกลุ่มแรก)

• เรื่องนี้น่าสนใจมากด้วย
มก.14:43 เขาไปหาปีลาตด้วยความกล้าหาญเพื่อขอพระศพของพระเยซู
ยน. 19:38 …โยเซฟจากอาริมาเธียซึ่งเป็นสาวกลับๆ ของพระเยซูเนื่องจากกลัวพวกยิว…
• เมื่อก่อนเขาขลาดกลัว กลัวพวกยิว แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าทำให้เขากล้าหาญเพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จ
• การไปขอพระศพของพระเยซูอันตรายมาก มีโอกาสถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกับพระเยซู ขนาดพระเยซู ปีลาตตัดสินว่าไม่มีความผิด ยังถูกตรึงตายอย่างทรมาน เขาจึงมีสิทธิพวกยิวป้ายสีและถูกตรึงตายอีกคนด้วยเช่นกัน

ประยุกต์ใช้ :
• พระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของแต่ะคน เหตุที่โยเซฟชาวอาริมาเธีย ได้รับสิ่งต่างๆ เพราะพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเขา (เป็นสมาชิกสภา , เป็นที่นับถือของคนทั้งหลาย และเป็นเศรษฐี)
• สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในวันนี้ เพราะว่าพระเจ้าแผนการสำหรับชีวิตของเรา จึงทำให้เราเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
• เมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึง โยเซฟชาวอาริมาเธีย ได้ใช้สิ่งที่เขามี แล้วจึงเกิดผลดีเป็นที่กล่าวขานของคนหลายพันล้านคนตลอดประวัติศาสตร์ วันนี้หากเราใช้สิ่งที่เรามีเพื่อกระทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า สิ่งนั้นก็จะเป็นพระพรสำหรับผู้คนมากมายในเวลาต่อได้เช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s