แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 16:15-16){ ข่าวแสนประเสริฐ }

“ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ” มก. 16:16

แนวคิด :
– กติกาใหม่(พันธสัญญาใหม่) หลังจากพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายคือ
o ใครเชื่อ และ รับบัพติศมา (หมายถึงกลับใจใหม่ มธ. 3:11 ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง … ) ผู้นั้นจะรอดพ้นการพิพากษาจากพระเจ้า เพราะถือว่า เขายอมให้พระเยซูเป็นตัวแทนของเขารับโทษแทนเขาไปแล้ว
o ใครไม่เชื่อ ก็คือ เขาไม่ยอมให้พระเยซูเป็นตัวแทนของเขาในการรับโทษ เขาจะต้องถูกพิพากษาตามการกระทำของตน (วว. 20:13 …แต่ละคนก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตน) ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น เขาไม่มีทางรอดพ้นการลงโทษจากพระเจ้าได้เลย เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป
– ใครก็ตามได้ยินข่าวที่แสนประเสริฐนี้แล้วเชื่อ แล้วกลับใจใหม่ มาหาพระเยซู เขาก็จะได้รับสิทธิการยกบาปนี้
– ใครก็ตามได้ยินแล้วไม่เชื่อ นั่นคือเขาสละสิทธิพิเศษนี้
– ใครก็ตามที่ไม่ได้ยิน นั่นคือ เขาไม่มีสิทธิรับสิทธิพิเศษนี้เช่นกัน พวกเขาต้องผ่านเข้าสู่มาตรฐานปกติคือการพิพากษาอันเข้มงวดและยุติธรรมของพระเจ้า

ประยุกต์ใช้ :
• เราผู้ได้รับสิทธิพิเศษแห่งข่าวแสนประเสริฐนี้แล้ว อย่าให้เราใจจืดใจดำ ใจไม้ไส้ระกำ ใจแตบเห็นแก่ตัว ด้วยการไม่ยอมลงทุนลงแรงอีกสักนิด ในการพยายามทำให้คนรอบข้างที่เรารัก ที่เรารู้จัก ให้พวกเขาได้มีลุ้นสักนิด ให้เขามีโอกาสเลือกเองว่า จะรับสิทธิพิเศษแห่งข่าวแสนประเสริฐนี้หรือไม่
“จงประกาศข่าวประเสริฐนี้แก่มนุษย์ทุกคน”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s