แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยก. 5:13){ ไม่ว่าทุกข์หรือสุข }

“มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ จงให้ผู้นั้นอธิษฐาน มีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ จงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญ” ยก. 5:13

แนวคิด :
• พระคัมภีร์สอนว่า เมื่อทนทุกข์ จงอธิษฐาน เมื่อร่าเริงยินดี จงร้องเพลงสรรเสริญ
• นั่นก็คือ ไม่ว่ายามทุกข์ หรือ ยามสุข เราสมควรที่จะระลึกถึงพระเยซูอยู่เสมอ ให้พระองค์มีส่วนร่วมกับเราในทุกสถานการณ์ของชีวิต

การประยุกต์ใช้ :
“วันนี้ไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นเช่นไร จงระลึกถึงพระเยซู”

หากผู้ใด กำลังมี ความทุกข์อยู่
ก็จงรู้ ทางออกคือ อธิษฐาน
ถ้าผู้ใด กำลังมี สุขสำราญ
จงขับขาน ร้องสรรเสริญ แด่พระองค์

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s