แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน. 10:3-4){ รู้จักเสียง }

“เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้า และแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่าน” ยน. 10:4

แนวคิด :
• พระเยซูเปรียบเทียบ ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง พระองค์เอง กับ พวกฟาริสีที่ขับไล่ชายตาบอดแต่กำเนิดผู้ได้รับการรักษา
• ผู้เลี้ยง(พระเยซู) : แกะรู้จักเสียง จึงเดินตาม
• คนอื่น(ฟาริสี) : แกะไม่รู้จักเสียง จึงหนีไป
• แกะของพระเยซู จะรู้ว่า เสียงไหนเป็นของพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
• เมื่อเราอ่าน ฟัง ได้ยิน คำสอนใดๆก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในเรา สามารถสอนเราได้ ให้แยกแยะว่าคำสอนใดเป็นมาจากพระเจ้า
ยน. 14:26 แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว
“กรุณาใช้บริการพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยครับ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s