แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน. 2:8-22){ เชื่ออย่างเข้าใจ }

“เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาแล้ว พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้ และพวกเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูตรัสนั้น” ยน. 2:22

แนวคิด :
• พวกยิวมาบอกพระเยซู ว่า พระองค์กล้าดียังไงมาคว่ำโต๊ะแลกเงิน และไล่พวกพ่อค้าออกจากบริเวณพระวิหาร ให้พระองค์ทำหมายสำคัญให้เขาเห็นหน่อยซิ จะได้รู้ว่าพระองค์เป็นคนของพระเจ้าถึงมีสิทธิมาทำเช่นนั้นได้
• พระเยซู ตอบว่า “ถ้าทำลายวิหารนี้ เราจะสร้างขึ้นภายในสามวัน” พวกเขาคิดว่าหมายถึงตัวอาคารจึงเยาะเย้ยพระองค์ แต่พระองค์หมายถึง พระกายของพระองค์
• สาวกได้ยินพระเยซูตอบ ก็งงๆ…จนกระทั่ง พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม พวกเขาจึงเข้าใจ และเชื่อ
>>> จนกระทั่ง พวกเขาเข้าใจความหมายของคำตรัสของพระองค์…พวกเขาจึงเชื่อ

การประยุกต์ใช้ :
• เมื่อเราได้ยิน หรือได้อ่าน พระคำของพระเจ้า ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะเชื่อได้อย่างไร
• สมควรอย่างยิ่งที่เราจะเอาใจใส่ ในพระคำของพระเจ้าให้มากกว่านี้ อธิษฐานขอพระวิญญาณช่วยให้เราเข้าใจ และ ลงทุน ลงแรง ศึกษาพระคำของพระเจ้าให้มากขึ้น จนเกิดความเข้าใจมากขึ้น เพื่อเราจะสามารถเชื่อพระคำของพระองค์ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ
“วันนี้คุณใช้เวลากับ ไอที IT มากกว่า เวลาในการศึกษาพระคัมภีร์ กี่เท่า?”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s