แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน. 8:12) { สว่าง }

พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่า “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” ยน. 8:12

แนวคิด
• พระเยซูเรียกสาวกของพระองค์ว่า “ความสว่างของโลก” (มธ. 5:14 “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก…”) แต่ความสว่างที่พวกเขามีนั้นเป็นแสงสะท้อนมาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างแท้
• เมื่อเรานำกระดาษขาว ออกไปวางกลางแดด เราจะพบว่า มีแสงสว่างส่องออกมาจากกระดาษนั้น แต่พอนำกลับเข้ามาในที่ร่ม กระดาษนั้นก็ไม่ส่องแสง
• คนที่ติดตามพระเยซู เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่ส่องแสงสว่างในชีวิตเหมือนอย่างที่พระเยซูส่องสว่าง
• คนที่คิดว่าตัวเองติดตามพระเยซู แต่ชีวิตเขากำลังเดินในความมืด เขากำลังหลอกตัวเองว่า เขาติดตามพระเยซู(1ยน.1:6) แต่แท้จริงเขาเป็นผู้ครั้งหนึ่งเคยติดตามพระเยซูเท่านั้นเอง
• คนที่เป็นคริสเตียน แต่วันนี้ชีวิตของท่านไม่ได้ส่องแสงสว่าง เป็นไปได้ว่า ท่านอาจจะกำลังถอยห่างไปจากพระองค์ผู้เป็นความสว่าง ทุกทีๆ จนแทบจะไม่มีแสงสว่างส่องออกมาจากท่านอีกต่อไป

การประยุกต์ใช้ :
• วิธีสังเกตว่า วันนี้เราอยู่ใกล้ หรือ ถอยห่างไปจากพระเยซูผู้เป็นความสว่าง ก็คือ ดูว่า วันนี้ชีวิตของเรายังส่องสว่างอยู่หรือไม่
• เดินในความสว่าง = ไม่จงใจเดินในทางบาป เพราะเราเห็นอย่างชัดเจนในความสว่างว่าตัวของเราเปื้อนตรงไหน คนที่เดินในความสว่างจึงรู้ตัวและรีบกลับใจใหม่เสมอ เมื่อเขาเผลอเปื้อนบาป(แต่ในความมืดจะไม่เห็น และไม่รู้ตัว)
• ส่องสว่าง = ชีวิตเป็นพระพร เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ช่วยให้ผู้อื่นไม่เดินสะดุดล้มลง ช่วยให้ผู้อื่นเดินไปในทางที่ถูกต้อง
“กระดาษของใครเริ่มมืด รีบเข้าหาแสงอาทิตย์โดยด่วน!!!”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s