แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (รม. 5:18-19){ ผู้ชอบธรรม }

“ฉะนั้นการลงโทษได้มาถึงทุกคนเพราะการละเมิดครั้งเดียวอย่างไร การกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว ก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนอย่างนั้น” รม. 5:18

แนวคิด :
• เราทุกคนเกิดมาในบาป มีโอกาสเมื่อไหร่ จะรี่เข้าหาบาปทันทีอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส เพราะ อาดัมทำบาปเพียงครั้งเดียว
• โดยการกระทำอันชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียว ก็สามารถทำให้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ กลายเป็นผู้ชอบธรรม จะรี่เข้าหาความชอบธรรมทันทีอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส ฉันนั้น

การประยุกต์ใช้ :
• เราจำเป็นต้องเชื่ออย่างไม่สงสัยเลยว่า เราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ แล้วเราจะสามารถกระทำสิ่งที่ชอบธรรมได้จากธรรมชาติแห่งความชอบธรรมภายในของเรา
• เพราะเราชอบธรรมได้โดยทางความเชื่อ ถ้าเราไม่ยอมเชื่อหมดใจว่าเราชอบธรรม แล้วเราจะกลายเป็นผู้ชอบธรรม ผู้ซึ่งสำแดงความชอบธรรมออกมาจากภายในได้อย่างไร
• อย่ายอมให้มากโกหกเรา ฟ้องผิดเรา ด้วยความผิดพลาดที่ผ่านมาของเรา ยืดอกขึ้น รับเอาความชอบธรรมที่พระเยซูประทานให้ ขอบคุณพระคุณสำหรับของขวัญล้ำค่านี้…แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างที่ผู้ชอบธรรมทั้งหลายสมควรทำนั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s