แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 2:1) { อยู่มาคราวนั้น }

อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน ลก. 2:1

แนวคิด :
• “อยู่คราวนั้น” = เมื่อวันเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างมาถึง แผนการแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้าก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการ
• ซีซาร์ ออกัสตัส จักรพรรดิองค์แรกของโรมัน ซึ่งปกครอง ตั้งแต่ปี 31 ก.ค.ศ. – ค.ศ. 14 ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบจากสงคราม ซึ่งเหมาะมากสำหรับการการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
• ก่อนหน้านี้ อาณาจักรกรีกเคยยิ่งใหญ่ ทำให้ในภูมิภาคแถบนั้น ผู้คนเริ่มสามารถสื่อสารกันได้ด้วยภาษาเดียวกัน คือ ภาษากรีก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแพร่ขยายของข่าวประเสริฐ
• เมื่ออาณาจักรโรมเรืองอำนาจ โรมนิยมสร้างเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางเรือ ดังคำที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ซึ่งอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งต่อการนำข่าวประเสริฐไปยังชนชาติทั้งหลาย
• การจดทะเบียนสำมะโนครัว เป็นการจดรายชื่อของบุคคลลงในบัญชี เพื่อจะรู้จำนวนประชากรและรายได้ของพวกเขา เพื่อนำไปใช้ในการภาษีของอาณาจักรโรมัน ซึ่งสิ่งนี้ชาวยิวรู้สึกคับแค้นใจเป็นอย่างมาก เตรียมจิตใจของพวกเขาให้ยิ่งหิวอยากจะพบพระมาซีฮา ที่พระเจ้าจะส่งมาช่วยพวกเขาตามพระสัญญา

การประยุกต์ใช้ :
• พระเจ้าทรงเป็นผู้วางแผน จัดเตรียม อนุญาต ยับยั้ง แต่งตั้ง ถอดถอน กำหนดทุกสิ่งให้เกิดขึ้นตามแผนการอันล้ำเลิศ ตามพระประสงค์ของพระองค์
และทั้งหมดนี้เพราะพระองค์ทรงรักเรา……… “ถ้าเช่นนั้นเราจะต้องกังวลอะไรอีกเล่า?”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s