แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก.24:25){ ชื่นชม หรือ ตำหนิ }

พระองค์ตรัสแก่สองคนนั้นว่า “โอคนเขลา และมีใจเฉื่อยในการเชื่อบรรดาคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้นั้น” ลก.24:25

แนวคิด :
– พระเยซูตำหนิสาวกสองคนที่วิ่งไปดูที่อุโมงค์ เมื่อทราบข่าวว่า ไม่มีพระศพในอุโมงค์
– พระเยซูตำหนิเพราะ เขาไม่ฉลาด และ มีใจเฉื่อย
– ไม่ฉลาด อะไร? >>> ไม่ฉลาดที่ไม่ระลึกถึงพระคำของพระเจ้าที่เคยกล่าวไว้
– ใจเฉื่อย อะไร? >>> ใจเฉื่อยในการเชื่อ ไม่ยอมเชื่อถ้อยคำจากพระคำของพระเจ้าสักที

การประยุกต์ใช้ :
– สองคนที่อุตส่าห์ ออกแรงวิ่งไปดู … พระเยซูไม่ชมพวกเขา แต่กลับตำหนิ เพราะ พวกเขาไม่ฉลาดและมีใจเฉื่อย…. นั่นคือ ต่อให้ทุ่มเทมากมายสักเพียงใดก็ตามในการทำงานรับใช้ แต่ถ้าไม่ใส่ใจถ้อยคำของพระเจ้าและไม่ยอมเชื่อถ้อยคำของพระเจ้า…. ก็จะไม่ได้รับคำชมเชยจากพระเยซู แต่จะพบกับการตำหนิ
– นั่นคือ สำหรับพระเยซู การใส่ใจถ้อยคำของพระเจ้าและการเชื่อถ้อยคำของพระเจ้ามีค่ามากกว่าการทุ่มเทรับใช้ใดๆ
– วันนี้ เราใส่ใจและกล้าเชื่อใจในพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s