แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ลก. 6:43-45) { แสร้งทำเป็นคนดี }

“เพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ ก็ด้วยผลของมัน เขาทั้งหลายย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีหนามหรือเก็บผลองุ่นจากต้นระกำ” ลก. 6:44

แนวคิด
• รู้ว่าดีหรือเลว สังเกตได้จากผล
• ใน มธ. 7:15-17 พูดเรื่องเดียวกันนี้ บริยทตอนนั้นพูถึงเรื่องผู้สอนเทียมเท็จ แต่ในบริบทตอนนี้พูดถึงคนหน้าซื่อใจคต(ข้อ42)
• วิธี สังเกต “คนดี” กับ “คนแสร้งทำเป็นดี” (หน้าซื่อใจคต) คือ สังเกตผลแห่งการดำเนินชีวิตของเขา
• สังเกตง่าย จาก สิ่งที่ออกมาจากใจของเขา ซึ่งมักหลุดออกมาทางปาก ไม่ว่าจะพยายามปกปิดได้แนบเนียนแค่ไหน มันก็จะมีหลุดออกมา จนเราสังเกตผลของจิตใจของเขาได้อยู่ดี
• เมื่อพระเจ้า แยกแยะมนุษย์ พระองค์ดูที่จิตใจ
• แต่เนื่องจาก มนุษย์อย่างเราไม่อาจรู้จักใจของคนได้อย่างถ่องแท้ เราจึงสามารถสังเกตคร่าวๆได้จากคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของเขา(โดยเฉพาะตอนเผลอ)

การประยุกต์ใช้ :
• เนื่องจาก “จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่า” (ยรม. 17:9) บ่อยครั้งที่จิตใจของเรา มันหลอกเราเสียสนิท ทำให้เราเข้าใจผิด คิดว่าเราดำเนินชีวิตถูกต้อง เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าแล้ว
• อย่าเพิ่ง เชื่อจิตใจของเราเอง แต่จงสังเกตคำพูดที่ออกจากปากของเรา
>>> เราคิดว่า “เราวางใจในพระเจ้า” …. คำพูดของเรา เต็มไปด้วยการบ่น ตัดพ้อ หรือเปล่า?
>>> เราคิดว่า “เรามีความเชื่อ” … คำพูดของเรา สอดคล้องกับที่เราคิดว่าเราเชื่อหรือเปล่า?
>>> เราคิดว่า “เรารักพี่น้อง” … คำพูดของเรา กำลังทำร้ายพี่น้องของเราหรือเปล่า?
>>> เราคิดว่า “เรายอมรับพระคำของพระเจ้า”…คำพูดของเรา สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าหรือเปล่า?
• หาก คำตอบคือ “โอ้ว…จริงฉันเผลอทำเช่นนั้น เป็นระยะๆ” สิ่งที่ต้องเปลี่ยน ไม่ใช่คำพูดของเรา แต่เป็นจิตใจของเรา
• ถ่อมใจลง , ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เปิดเผยให้เรารู้จิตใจของเรา , ขอพระเจ้าทรงช่วยเราเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเสียใหม่ ให้เป็นจิตใจที่พระเจ้าทรงพอพระทัย….เมื่อพระเจ้าเริ่มเปลี่ยนจิตใจของเราแล้ว…คำพูดของเราจะเริ่มเปลี่ยนไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s