แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อฟ. 2:8-10){ เพราะพระคุณ }

“ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” อฟ. 2:9

แนวคิด :
• เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะ เรามีความเชื่อ
• ต่อให้เรามีความเชื่อมากมายสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เมตตาเรา ไม่ประทานพระคุณแก่เรา เราก็ต้องพินาศอยู่ดี
• ที่เรารอดได้นั้น เป็นพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
[พระคุณ แปลว่า เราไม่ควรจะได้เลย เราสมควรถูกลงโทษ แต่ปรากฏว่ากลับได้รับของขวัญล้ำค่าแทนการลงโทษ]
• แล้ววิธีที่จะ ยื่นมือไปรับของขวัญนี้ ก็คือ มีความเชื่อ…เชื่อว่า โดยทางพระเยซู บาปของฉันรับการอภัยแล้ว…เชื่อว่าโดยพระเยซูฉันเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว…เชื่อว่าโดยพระเยซูฉันเป็นคนใหม่แล้ว…เชื่อว่าโดยพระเยซูฉันได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้ว…เชื่อว่าโดยพระเยซูเมื่อฉันจากโลกนี้ไป ฉันจะได้อยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าเป็นนิตย์นิรันดร์
• วิธียื่นมือไปรับนี้ เป็นเรื่องของความเชื่อล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับการกระทำใดๆ…จึงไม่อาจอวด หรือภาคภูมิใจในเศษความดีเล็กน้อยๆที่เราทำได้เลย
• แต่ ความเชื่อมันมองไม่เห็น แล้วรู้ได้ไงว่า ตัวเราเอง เชื่ออย่างจริงใจหรือไม่?…(ข้อ10) สังเกตง่ายนิดเดียว เมื่อเชื่อแท้จะสำแดงออกเป็นการกระทำที่สอดคล้องความเชื่อ….คือ ชอบประกอบการดี

การประยุกต์ใช้ :
• วันนี้เรารอดแล้ว ขอบคุณพระเจ้า
• วันนี้เรามีชีวิตใหม่แล้ว..ขอบคุณพระเจ้า
• วันนี้ เราสมควรดำเนินชีวิตให้สอดคล้อกับชีวิตใหม่…ไม่ใช่เพื่อให้เรารอด แต่เพราะนั่นเป็นบุคลิกใหม่ของเรา….โยนบุคลิกเก่าๆทิ้งไปเสีย…เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วนบุคลิกใหม่ตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์…ซึ่งบัดนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในเรา คอยรบเร้าใจของเราทุกวันคืนให้มีบุคลิกเช่นนั้น

เพราะพระคุณ เราจึงได้ รับความรอด
รับมากอด เอาไว้ โดยความเชื่อ
ทรงประทาน แก่เรา อย่างเหลือเฟือ
จึงไม่เบื่อ เมื่อได้ ทำความดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s