แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (นหม. 3:8) { งานเล็กที่ยิ่งใหญ่ }

“ถัดพวกเขาไปคือ อุสซีเอลบุตรฮารฮายาห์พวกช่างทองได้ซ่อมแซม ถัดเขาไปคือ ฮานันยาห์คนหนึ่งในพวกผู้ปรุงเครื่องหอมได้ซ่อมแซม พวกเขาบูรณะเยรูซาเล็มไกลไปจนถึงกำแพงกว้าง” นหม. 3:8

แนวคิด :
– การซ่อม สร้าง กำแพงเยรูซาเล็มที่ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ขึ้นมาใหม่ เป็นภารกิจอันใหญ่หลวง แต่เป็นงานสำคัญสำหรับแผนรื้อฟื้นเยรูซาเล็มให้กลับมีชีวตขึ้นอีกครั้ง
– แท้จริงคนที่มีส่วนทำงานเหล่านี้ ไม่ทราบว่า งานของพวกเขาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการเตรียมเยรูซาเล็มให้พร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดของโลก
– ในบทที่ 3 ทั้งหมด เป็นรายชื่อของคนและส่วนงานที่เขาได้รับมอบหมายให้ซ่อมหรือสร้าง
– เมื่ออ่านมาถึง ข้อที่ 8 สะกิดใจมาก สังเกตเห็นว่า คนที่ซ่อมกำแพงเป็นช่างทอง และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ปรุงเครื่องหอม ทั้งสองกลุ่มไม่น่าจะมีความรู้ความชำนาญในการซ่อมสร้างกำแพงที่ดีเลย แต่ก็ยังคงลงมือซ่อมกำแพง….เพราะมีคนเหล่านี้ ผู้ทำอย่างเต็มที่ โดยไม่อ้างว่า “ฉันไม่มีความชำนาญ ฉันจึงไม่ทำ” การบูรณะกำแพงเยรูซาเล็ม จึงสำเร็จในที่สุด

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ ไม่สำคัญว่า เราจะมีความรู้ ความชำนาญ ในงานที่เรารับมอบหมายให้ทำมากเพียงใด ที่สำคัญคือ เราได้ทำอย่างสัตย์ซื่อ ทำอย่างเต็มกำลังแล้วหรือยัง? ใครจะไปรู้งานเล็กน้อยที่เราทำ อาจกำลังเป็นส่วนหนึ่งของงานที่มีผลเปลี่ยนแปลงโลก เหมือนอย่าง อุสซีเอลบุตรฮารฮายาห์ ช่างทองคนนั้นก็เป็นได้
– เก่ง หรือ ชำนาญ ไม่สำคัญเท่า ทำอย่างเต็มใจและสัตย์ซื่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s