แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (นฮม. 1:2-3) { อย่าแก้แค้น }

“พระยาห์เวห์กริ้วช้า และทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง พระยาห์เวห์จะไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวล พระมรรคาของพระองค์อยู่ในพายุหมุนและพายุ และเมฆเป็นผงคลีแห่งพระบาทของพระองค์” นฮม. 1:3

แนวคิด
– พระเจ้ายุติธรรม พระองค์ทรงรักหวงแหนคนของพระองค์ และพระองค์ทรงกริ้วช้า
– พระองค์จะไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวล หากเขาไม่ยอมกลับใจ วันนี้ที่เขายังลอยนวลเพราะพระเจ้าทรงใจดี เหลือเกิน
– แต่เมื่อวันเวลามาถึง หากเขายังไม่กลับใจ ใครก็ตามที่บังอาจทำร้ายลูกของพระองค์ พระเจ้าจะเทพระพิโรธลงบนคนนั้น พระองค์จะแก้แค้นแทนคนของพระองค์ อย่างสาสมและยุติธรรม
(รม. 12:19 นี่แน่ะ ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า อย่าแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษ เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบแทน” )

การประยุกต์ใช้ :
อย่าคิดแก้แค้น นั่นมันงานของพระเจ้า ไม่ใช่ของเรา
งานของเรา คือ ให้อภัย เพื่อพระเจ้าจะทรงอวยพรเราเพราะเหตุที่เราเชื่อฟังพระองค์

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s