แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ปฐก. 3:8-10) { เจ้าอยู่ที่ไหน? }

พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่า “เจ้าอยู่ที่ไหน?” ปฐก. 3:9

แนวคิด :
– เมื่ออาดัมล้มลงในบาป พอพระเจ้าเรียก เขาก็กลัว เขาก็อาย เขาก็ซ่อนตัวเสีย นั่นเป็นผลของบาปมนุษย์(อาดัม)ผู้ซึ่งเมื่อก่อนเคยสนิทสนมกับพระเจ้า บัดนี้เขาขาดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้ว บัดนี้เขากลัว เขาอาย เขาซ่อนตัวเสียจากพระเจ้า
– เมื่อเราเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ คนบาปอย่างเราได้กลับกลายมาเป็นคนชอบธรรม เราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แล้ว เราไม่จำเป็นต้องกลัวพระเจ้า ไม่ต้องอายพระเจ้า ไม่ต้องซ่อนตัวจากพระเจ้าอีกต่อไป
ดังนั้น วันนี้เราควรเข้าหาพระองค์ อย่าซ่อนตัวเสียจากพระองค์
ทำผิดพลาดสิ่งใดนำมาสารภาพต่อพระองค์
หวาดกลัวสิ่งใดนำมาร้องทูลต่อพระองค์
กลับมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์อีกครั้ง อย่ายอมให้บาปใดๆ หรือสิ่งใดๆกีดขวางเราไว้จากความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกต่อไป

การประยุกต์ใช้ :
วันนั้น พระเจ้าเรียกอาดัม เขาซ่อนตัว เพราะบาปของเขา
วันนี้ พระเจ้ายังคงเรียกเรา “เจ้าอยู่ที่ไหน?” โดยพระเยซูคริสต์เราพ้นบาปแล้ว อย่าให้เราซ่อนตัวของเราต่อพระเจ้า รีบเข้ามาหาพระองค์โดยพลัน
พระองค์กำลังทรงอ้าแขนคอยต้อนรับเราอยู่ทุกเวลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s