แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (พคค.3:25-33) { รอคอยพระเจ้า }

“พระยาห์เวห์ทรงดีต่อผู้ที่คอยพระองค์ และต่อผู้ที่แสวงหาพระองค์” พคค. 3:25

แนวคิด :
– ยามที่แสนทุกข์ระทมใจ ที่บ้านเมืองถูกทำลายเสียสิ้น ประชาชนถูกจับไปเป็นเชลยนแดนไกล เยเรมีย์ผู้เขียนพระคำตอนนี้ กล่าวว่า
– พระเจ้าทรงแสนดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่รอคอยและแสวงหาพระองค์ (25) ด้วยความมั่นใจในพระเมตตาของพระองค์
– การรอคอยและแสวงหาพระเจ้า ทำได้โดย
• รออย่างเงียบๆ(26) อย่างไว้วางใจ ไม่บ่น ไม่ตีโพยตีพายสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานี้
• ยอมรับ(27) ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ยังคงอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า แม้สาเหตุจะมาจากความบาป ความอ่อนแอ ความใจง่าย ความไม่อดทน ฯลฯ ของเราก็ตาม ถึงกระนั้นก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า
[แอก คือ การฝึกวินัยของชีวิต]
• สงบต่อพระเจ้า(28) นั่งเงียบๆลำพัง ใช้เวลากับพระเจ้า
• ถ่อมใจลงต่อพระเจ้า (29 – เอาปากจดผงคลีดิน) ยอมรับว่า ชีวิตของฉันจะเป็นจะตาย จะเป็นอย่างไร ขึ้นกับว่าพระเจ้าจะเมตตามากเพียงใด
[1คร. 14:25 … เขาก็จะทรุดตัวลงซบหน้านมัสการพระเจ้ากล่าวว่า พระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแน่นอน]
– เพราะเยเรมีย์รู้แน่ว่า พระเจ้าจะไม่ทิ้ง(31)ประชากรของพระองค์ผู้ รอคอยและแสวงหาพระองค์เป็นแน่
– แม้วันนี้พระเจ้า จำเป็นต้องอนุญาตให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเรา เพื่อหยุดยั้งเราไม่ให้เดินต่อไปถึงความพินาศ แต่ในที่สุดพระองค์ก็ยังจะทรงพระกรุณาต่อเราอยู่ดี ตามความรักมั่นคงของพระองค์ที่ไม่มีสิ้นสุดนั้น(32)

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เรากำลังรอคอยพระเจ้าและแสวงหาพระองค์ หรือเปล่า?
หรือ กำลังดิ้นรนอย่างสุดกำลังด้วยกำลังของตนเอง
• จง เลิกบ่น แต่ ขอบพระคุณ
• จง เลิกโทษคนอื่น แต่ ยอมรับแล้วปรับปรุงตัว
• จง เลิกวิ่งพร่าน แต่ คุกเข่าลง
• จง เลิกยโส แต่ ถ่อมลงพึงพาพระองค์เพียงผู้เดียว
แล้วเราจะพบว่า พระกรุณาของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก และ ความรักมั่นคงของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s