แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( มลค. 3:17-18) { วันที่พระเจ้าประกอบกิจ }

“แล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรม ระหว่างคนที่ปรนนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิบัติพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่ง” มลค. 3:18

แนวคิด :
– ในวันนี้ อาจมองไม่เห็นความแตกต่าง ระหว่าง คนชอบธรรม และ คนอธรรม
คนชอบธรรมบางคนก็พบสิ่งดี บางคนก็พบสิ่งไม่ดี
คนอธรรมบางคนก็พบสิ่งดี บางคนก็พบสิ่งไม่ดี
– แต่พระเจ้าทรงสัญญา ในวันที่พระเจ้าประกอบกิจนั้น(ข้อ17) พระเจ้าจะสำแดงพระเมตตาต่อคนของพระองค์ เหมือนพ่อที่เมตตาลูกของตน(ข้อ17) แล้วในวันที่พระเจ้าทรงสัญญานั้น จะเห็นได้ถึงความแตกต่าง ผลลัพท์ของชีวิต ระหว่างคนชอบธรรม(ด้วยความเชื่อ) กับคนอธรรม(ข้อ18)

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้เราอาจรู้สึกว่ากำลังพบกับความไม่เป็นธรรม แต่พระทรงสัญญา จะมีวันที่พระองค์ทรงประกอบกิจ แล้วความเป็นธรรมจะเกิดขึ้น วันนี้ที่ยังดูเหมือนรอช้าอยู่ เพราะพระองค์มีแผนการอันล้ำเลิศ ที่ดีเลิศ และเกินที่เราจะเข้าใจได้ ซ่อนอยู่ในสถานการณ์ในวันนี้
“จงรอคอยพระเจ้า พระองค์ทรงทราบว่า เวลาใดเหมาะสมที่สุด ดีที่สุด สำหรับเรา”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s