แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยรม. 23:1-4) { ผู้เลี้ยงแกะ }

“เราจะตั้งผู้เลี้ยงแกะไว้เหนือเขา ผู้จะเลี้ยงดูเขา และเขาทั้งหลายจะไม่ต้องกลัวหรือครั่นคร้ามหรือขาดแคลนเลย” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ” ยรม. 23:4

แนวคิด
– พระเจ้าทรงกล่าวโทษ ผู้เลี้ยงแกะ(ข้อ1) ซี่งหมายถึง ผู้นำ และ พวกผู้เผยพระวจนะ ในเวลานั้น ที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ประชากรของพระเจ้า ไม่ได้สอนทางที่ถูกต้องให้กับพวกเขา แต่กลับชักนำให้ไปทำในสิ่งที่เลวร้ายและเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ขมเหง ประชากรของพระเจ้า
– ดังนั้น พระเจ้าจะลงโทษพวกเขา และพระเจ้าจะส่งผู้เลี้ยงที่แท้จริงมาให้ประชากรของพระองค์เอง(เล็งถึงพระเยซูคริสต์) เพื่อประชากรของพระเจ้า จะไม่ต้องกลัวหรือครั่นคร้ามหรือขาดแคลนอีกเลย(ข้อ4)

การประยุกต์ใช้ :
– ในฐานะเป็นผู้เลี้ยง หรือ เป็นผู้นำ ในคริสตจักร เราต้องรับผิดชอบต่อฝูงแกะของพระเจ้า หมายถึง “รับผิด” และ “รับชอบ” สำหรับสิ่งที่เรากระทำแก่ลูกแกะของพระเจ้า ดังนั้น เราควรดูแลเอาใจใส่ ให้อาหารฝายวิญญาณแก่น้องเลี้ยงของเรา อยู่เสมอ และใส่ใจในความทุกข์ร้อนของพวกเขา
– ถ้าเราไม่ทำ พระเจ้าจะส่งคนอื่นมาทำแทนเรา
– พระเยซูคริสต์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศ เราควรสอนและชี้นำ ให้น้องเลี้ยงของเรา พึ่งพาพระเยซู ติดสนิทกับพระเยซุ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะที่นั่น เขาจะไม่ต้องกลัว และ เขาจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆ (และตัวเราก็สมควรทำเช่นนั้นเหมือนกัน)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s