แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยรม. 23:16-18 ) { ตอแหล }

พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า “อย่าฟังถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยให้ท่านฟัง ทำให้ท่านเต็มด้วยความหวังลมๆ แล้งๆ เขากล่าวถึงนิมิตในใจของเขาเอง ไม่ใช่จากพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์” ยรม. 23:16

แนวคิด
# อย่าฟังคำโกหก ต่อไปนี้ มันไม่ได้มาจากพระเจ้า(ข้อ16)
• “ท่านผู้ดูหมิ่นพระพระวจนะของพระเจ้าเอ๋ย…ท่านจะสุขสบาย”(ข้อ17) ไม่เป็นไรหรอก ยังไงพระเจ้าก็รักท่าน ไม่ว่าท่านจะทำตัวยังไงพระเจ้าก็จะอวยพรท่านอยู่ดี
• “ท่านผู้ดื้อดึงทำตามใจตัวเองเอ๋ย…จะไม่มีเหตุร้ายใดๆมาถึงท่านหรอก”(ข้อ17) ไม่เป็นไร พระเจ้าเข้าใจเราดี พระองค์เห็นใจเรา แม้เราทำตามใจไม่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยังจะปกป้องเราอยู่ดี เราจะปลอดภัยจากเหตุร้ายต่างๆแน่นอน
# อะไรคือการดูหมิ่นพระวจนะของพระเจ้า?
>>> ก็คือ การไม่ใส่ใจในพระวจนะของพระเจ้าและการไม่เชื่อฟัง(ข้อ18)
# อะไรคือการดื้อดึง
>>> ก็คือ รู้ทั้งรู้ว่าพระเจ้าเสียใจถ้าเราทำแบบนั้น รู้ทั้งรู้พระเจ้าอยากให้เราทำแบบนี้…แต่เราก็ไม่สนใจ ไม่ได้มีความตั้งใจแม้เพียงสักนิดที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย ไม่แม้แต่จะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เราสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยได้… “ฉันไม่แคร์ ก็ฉันชอบ ฉันอยากทำแบบนี้ มีอะไรมั้ย?”

การประยุกต์ใช้ :
• พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง วานนี้ วันนี้ และสืบๆไปเป็นนิตย์
• พระองค์ไม่เปลี่ยนนิสัย ไม่เปลี่ยนพระลักษณะ
• พระองค์เคยรังเกียจท่าทีเช่นใด พระองค์ยังคงรังเกียจท่าทีเช่นนั้น ในวันนี้
• พระองค์เคยพอพระทัยท่าทีเช่นใด พระองค์ยังคงพอพระทัยท่าทีเช่นนั้น ในวันนี้
• สิ่งที่เปลี่ยนไป จากพระคัมภีร์เดิม สู่พระคัมภีร์ใหม่ ไม่ใช่พระเจ้า พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนคือ มนุษย์
• มนุษย์ถูกชำระให้เป็นชอบธรรมได้ โดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์
• เมื่อเราชอบธรรมแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์จีงสถิตในเรา เพื่อช่วยเรา ให้สามารถทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยได้
• พระวิญญาณสุทธิ์ทรงอ่อนสุภาพ พระองค์ไม่ถือวิสาสะ ทำสิ่งใดในชีวิตของเรา หากเราไม่เต็มใจเปิดประตูต้อนรับพระองค์ให้เข้าไปเปลี่ยนแปลงในแต่ละห้องของจิตใจ
• ดังนั้น เราควรมอบถวายชีวิตจิตใจของเราพระองค์แด่พระองค์ เสมอๆ เพราะแม้เมื่อเช้าเรายอมต่อพระองค์ แต่เป็นไปได้ว่า สายๆ เราไล่พระองค์ลงจากบัลลังก์ใจ แล้วขึ้นนั่งแทน
• สรุป : เราผู้ชอบธรรม ควรเอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าและตั้งใจที่จะเชื่อฟัง โดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดเป็นจริงในชีวิตของเรา
“พระเจ้ารักเรามาก จนพระองค์ไม่มีวันยอมอยู่เฉย แล้วปล่อยให้เรา ไม่ใส่ใจพระวจนะและไม่เชื่อฟัง เป็นแน่ พระองค์จะสะกิดเราด้วยอะไรบางอย่าง จนกว่าเราจะกลับใจ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s