แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยรม. 23:16-32) { วันนี้!!! เราจะเอายังไง? }

พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “เราเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ ไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลด้วยหรือ?” ยรม. 23:23

แนวคิด :
– ผู้เผยพระวจนะเท็จ/ผู้สอนเท็จ
จะบอกกับคนที่ ดูหมิ่นพระวจนะว่า “ท่านจะสุขสบาย”
จะบอกกับคนที่ดื้อทำตามใจตัวเองว่า “จะไม่มีเหตุร้ายมาถึงเจ้า” (17)
– นั่นแสดงว่า ผู้เผยพระวจนะแท้
จะบอกกับคนที่ดูหมิ่นพระวจนะว่า “ท่านจะตกที่นั่งลำบาก”
จะบอกกับคนที่ดื้อทำตามใจตัวเอง จงไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไม่ใส่ใจกับการเตือน การสอนของพระเจ้า ว่า “จะมีเหตุร้ายมาถึงเจ้าแน่ๆ ระวังตัวให้ดี !!!”
– พายุแห่งความโกรธของพระเจ้าได้ออกมาแล้ว และจะพัดอยู่เหนือชีวิตของคนเหล่านั้น(19)
ผู้ที่ดูถูกพระคำของพระเจ้าว่า “ไม่ได้เรื่อง” “ใช้ไม่ได้” “ล้าสมัยแล้ว” “วิธีของฉันดีกว่า”
ผู้ที่จงใจไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไม่ยอมกลับใจ แม้ว่าพระเจ้าจะเตือนแบบตรงๆกี่ครั้งแล้วก็ตาม(รวมทั้งครั้งนี้ด้วย)
– พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “เราเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ ไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลด้วยหรือ?”
พระเจ้าอยู่ใกล้ : พระองค์ทราบทุกสิ่ง ทั้งสิ่งที่ทำในที่ลี้ลับ หรือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรา
พระเจ้าอยู่ไกล : พระองค์ซ่อนตัวเสีย ไม่ช่วยกู้ ไม่ฟังร้องขอความช่วยเหลือ หากไม่ยอมกลับใจ
การประยุกต์ใช้ :
– “วันนี้!!! เราจะเอายังไง?”

หมายเหตุ : วันนี้พระเจ้าสอนมากมายเขียนไม่หมด ไปอ่านใคร่ครวญจากพระคัมภีร์กันเองนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s