แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยอล. 2:25-27) { ช่างคุ้มค่า }

“เราจะชดเชยปีเดือน ที่ตั๊กแตนวัยบินได้กินเสียให้แก่พวกเจ้า และที่ตั๊กแตนวัยกระโดด ตั๊กแตนตัวอ่อน และตั๊กแตนวัยเดินได้กิน คือกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาต่อสู้พวกเจ้านั้น” ยอล. 2:25

แนวคิด
– เมื่อการช่วยกู้จากพระเจ้ามาถึง พระองค์ไม่ได้เพียงแต่อภัยบาปผิดของเรา และ ช่วยเราให้พ้นจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับเราอันเนื่องมาจากผลแห่งบาปของเราเท่านั้น
– แต่พระองค์จะทรงชดเชย สิ่งที่ราสูญเสียไป ขาดหายไปจากชีวิต ให้แก่เราอีกด้วย (ข้อ25)
“สรรเสริญพระเจ้า !!!”
– เราจะไม่ต้องอับอายอีกต่อไป เราจะได้รับพระพรอย่างบริบูรณ์(ข้อ26)
“สรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงกระทำแก่เราอย่างอัศจรรย์ !!!”
– เพราะพระเจ้าผู้ทรงอยู่ท่ามกลาง ทรงช่วยเราให้ไม่ต้องอับอายอีกเลย พระองค์เป็นพระเจ้าของเรา ไม่มีพระใดดีเลิศแสนประเสริฐเหมือนดั่งพระองค์

การประยุกต์ใช้ :
– หากเราหันมาหาพระเจ้า พึ่งพาพระองค์ รอคอยการช่วยกู้จากพระองค์ เมื่อการช่วยกู้จากพระเจ้ามาถึง เราจะพบความจริงว่า “ช่างคุ้มค่าแก่การรอคอย” สรรเสริญพระเจ้า !!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s