แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลนต. 1:1) { เต็นท์นัดพบ }

“พระเจ้าทรงเรียกโมเสสตรัสกับท่านจากเต็นท์นัดพบว่า” ลนต. 1:1
แนวคิด :
– พระเจ้าตรัสกับโมเสสหลายครั้ง เช่น ที่พุ่มไม้ไฟ , ในอียิปต์ตอนเกิดภับพิบัติ10ประการ , ตอนแหวกทะเลแดง , ตอนให้น้ำออกมาจากหิน , ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่การตรัสเหล่านั้น มักเป็นคำสั่งสั้นๆ ให้ทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อต้องเปชิญกับสถานการณ์นั้นๆ
– แต่ในครั้งนี้ เมื่อพระเจ้าจะสอนโมเสสเป็นขั้นเป็นตอน มีรายละเอียดมากมาย ที่ปรากฏในหนังสือเลวีนิติตลอดทั้งเล่ม พระเจ้าตรัสกับโมเสส ใน “เต็นท์นัดพบ” หรือ ที่เรียกว่า “พลับพลา”
– เป็นช่วงเวลาพิเศษ ที่โมเสส แยกตัวออกจากสถานการณ์รอบตัว เข้าเฝ้าพระเจ้า ใช้เวลากับพระเจ้า และ ณ ที่นั่น “เต็นท์นัดพบ” พระเจ้าทรงสอนโมเสสมากมาย
การประยุกต์ใช้ :
– เราควรคุยกับพระเจ้า ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ ตลอดวันคืนขอชีวิต แต่ ขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรละเลยการจัดเวลาเป็นพิเศษ เพื่อฟัง เพื่อเรียนรู้ เพื่อรับการสอน จากพระเจ้าเป็นพิเศษ (บางคนเรียกว่า “เฝ้าเดี่ยว” แต่ บางคนก็เรียกอย่างอื่น)
– พระเยซูเองก็คอยกับพระบิดาเสมอ ตลอดเวลา แต่ พระเยซูเองยังคงจัดเวลาพิเศษ เสด็จไปที่เปลี่ยวแต่ลำพังเพื่ออธิษฐาน เพื่อใช้เวลาส่วนตัวกับพระบิดา เราเองก็ควรทำเช่นนั้นเหมือนกัน
– วันนี้ เต็นท์นัดพบของเรากับพระเจ้าอยู่ที่ไหน? เราปล่อยให้พระองค์คอยเก้ออยู่เสมอหรือเปล่า? พระองค์กำลังรอเราอยู่ที่นั่น ที่ที่เราจัดเอาไว้สำหรับใช้เวลากับพระองค์แต่ผู้เดียว เลิกใส่ใจกับทุกสิ่งที่ไม่ใช่พระองค์
– โมเสส ไปเต็นท์นัดพบ , พระเยซู เสด็จไปที่เปลี่ยว , เปโตร ขึ้นไปบนดาดฟ้า , เหล่าสาวก ไปห้องชั้นบน
แล้ว เต็นท์นัดพบของเรากับพระเจ้า อยู่ที่ไหน?
พระองค์กำลังเรารอเราอยู่ที่นั่น รีบไปเร็วพลันอย่าปล่อยให้พระองค์รอเก้อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s