แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลนต. 22:31-33) { คนของพระเจ้า }

“ห้ามทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่เหยียดหยาม แต่ให้เราเป็นที่สรรเสริญในหมู่คนอิสราเอล เราคือยาห์เวห์ ผู้ชำระเจ้าให้บริสุทธิ์” ลนต. 22:32

แนวคิด
– โดยพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ทรงชำระคนบาปชั่วอย่างเราให้บริสุทธิ์และทรงนำออกมาจาการเป็นทาสบาป
ดังนั้น เราต้องไม่ทำให้พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ถูกเหยียดหยาม ต้องไม่ทำให้พระเจ้าเสียชื่อ
ซึ่งพระนามของพระเจ้าจะเป็นที่สรรเสริญ เมื่อเรารักษาและทำตามพระคำของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ หากชีวิตของเราทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่ดูถูกดูหมิ่น เราต้องกลับใจใหม่ ขอโทษต่อพระเจ้า แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างถ่อมใจ ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า พึ่งพาพระองค์ พระองค์จะทรงยินดีช่วยเราให้สำเร็จได้เป็นแน่ หากแรงบันดาลใจของเราคือ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์
-วันนี้ คนเห็นชีวิตของเราแล้ว
พวกเขาพูดว่า “นี่แหละ!!! คนของพระเจ้า”
หรือ พวกเขาพูดว่า “นี่หรือ?? คนของพระเจ้า”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s