แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลนต. 8:31-36) { สงบสักนิด ก่อนเริ่มภารกิจดีไม๊? }

“ท่านจงอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดเจ็ดวัน ทำภารกิจที่พระยาห์เวห์ทรงกำชับไว้ เพื่อท่านจะไม่ต้องตาย เพราะนี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชามา” ลนต. 8:35

แนวคิด :
– ก่อนหน้านี้เป็นพิธีชำระตัวเพื่อสถาปนาอาโรนและบุตรให้ทำหน้าที่ปุโรหิต ซึ่งพิธีดูเหมือนเสร็จแล้ว อาโรนและบุตร พร้อมทำหน้าที่แล้ว แต่พระเจ้ากลับให้พวกเขา อยู่ในเต็นท์นัดพบต่อไปอีก 7 วัน ห้ามออกไปไหน
– เพื่อพวกเขาจะทบทวนชีวิตของตน และ เฝ้าใกล้ชิดกับพระเจ้า ก่อนทำภารกิจ (ในตั้งแต่บทที่ 9 เป็นต้นไป)
การประยุกต์ใช้ :
– ก่อนเลือกสาวก 12 คน พระเยซูขึ้นภูเขาไปอธิษฐานคืนยันรุ่ง
– ในเวลาเช้าพระเยซู เสด็จออกไปที่สงบเพื่ออธิษฐาน
(มก. 1:35 ในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบ และทรงอธิษฐานที่นั่น)
(ลก. 4:42 พอถึงรุ่งเช้า พระองค์เสด็จออกไปยังที่เงียบสงัด …)
– ก่อนเริ่มภารกิจ พระเจ้าสั่งให้ อาโรนและบุตร อยู่ในเต็นท์นัดพบก่อน ถึง 7 วัน เพื่อพวกเขาจะไม่ตาย
– ก่อนเริ่มภารกิจ ในแต่ละวันของเรา ควรจัดเวลา (แม้จะช่วงสั้นๆก็ยังดี) เพื่อสงบใจ อ่านพระคำและอธิษฐาน ฝากมอบภารกิจแต่อย่างที่เราต้องเผชิญในวันนี้ไว้กับพระเจ้า เพื่อเราจะไม่เหนื่อยแทบตายตลอดวันนี้
“สงบสักนิดกับพระเจ้า ก่อนเริ่มภารกิจในวันนี้ เพื่อไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s