แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (สดด. 30:5) { อ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่ง }

“…การร้องไห้อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่ง แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า” สดด. 30:5
 แนวคิด :
– ในพระวจนะของพระเจ้า เราจะพบถ้อยคำแห่งกำลังและถ้อยคำแห่งความหวังมากมาย ในคำตอนนี้บอกว่าแม้บางช่วงของชีวิตเราจะพบกับความโศกเศร้า พบกับการร้องไห้ ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่วันเวลาจะมาถึง เมื่อความโศกเศร้าผ่านพ้นไป การร้องไห้ผ่านเลยไป ในพระเจ้าเรามีหวังเสมอ พระเจ้าจะโปรดอวยพระพรและนำความชื่นบานกลับมาสู่หัวใจของเราอีกครั้ง
การประยุกต์ใช้ :
– ยามนี้ประเทศไทยกำลังพบกับความโศกสลดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของคนทั้งชาติ เป็นเวลาแห่งการร้องไห้ โศกเศร้าเสียใจ
อย่างไรก็ตาม ในพระเจ้ามีการเล้าโลมใจ มีการปลอบประโลมใจ และพระองค์จะนำความชื่นบานกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้ง โดยการอวยพระพรเหนือประเทศนี้ เมื่อถึงเวลาของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s